Järnvägen viktig del i skogsindustrins satsning på hållbara transporter

Skogsindustrin är en stor köpare av transporttjänster, och även om lastbilstransporter dominerar, så har järnvägsandelen ökat med hela 75 proc...

Skogsindustrin är en stor köpare av transporttjänster, och även om lastbilstransporter dominerar, så har järnvägsandelen ökat med hela 75 procent sedan 2001. Branschen är faktiskt den näringsgren som köper mest järnvägstransporter i Sverige, och järnvägen är en viktig pusselbit i branschens arbete för hållbara transporter.rnJärnvägstransporterna i skogsindustrin i Sverige uppgår för 2008 preliminärt till 7,7 miljoner kubikmeter jämfört med 4,4 miljoner kubikmeter år 2001. Det motsvarar en minskning av lastbilslaster med 77 000 per år eller 19 000 ton koldioxid, skriver Nordisk Papperstidning.rn- Just nu pågår ett arbete med att utveckla upphandlingskriterier för hållbara transporter. Branschens långsiktiga arbete och initiativförmåga borgar för att vi kan nå vårt mål till 2020, en minskning av koldioxidutsläppen med 20 procent, säger Staffan Thonfors, transportdirektör Skogsindustrierna, till tidningen.rnDen stora förändringen beror bland annat på att industrin har investerat i allt fler järnvägsterminaler, där virkesråvara lastas om från lastbil till tåg. Men i dagsläget utgör bannätet en begränsning.rn- Bannätet behöver graderas upp i Sydsverige, västra Dalarna och i Norge, där bannätet är begränsat till laster på 22,5 ton, förklarar Ulf Klensmeden, virkeschef på Stora Enso Skog.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: