Framtidstron bortblåst

För första gången sedan man började med månadsvisa mätningar av konjunkturen inom transportsektorn så är det fler företagare som tror på lä...

För första gången sedan man började med månadsvisa mätningar av konjunkturen inom transportsektorn så är det fler företagare som tror på lägre omsättning i sitt företag de kommande månaderna än som tror på ökad omsättning.rn- Det som hittills har varit en trend är i ett slag en verklig tillbakagång. Det som idag händer i våra företag har nämligen redan hänt hos deras kunder, minskad produktion och handel minskar behovet av transporter. I tidigare mätningar har man trott på sämre tider för branschen, men nu syns verkliga effekter i det egna företaget, säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson till FL-Net i en kommentar till resultatet av det fjärde kvartalets Transportindikator.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: