Danskar säger nej till fler vägavgifter

Transportbranschen i Danmark säger definitivt "nej tack" till ett nytt EU-direktiv som ger de statliga myndigheterna i samtliga EU-länder möjlighet...

Transportbranschen i Danmark säger definitivt ”nej tack” till ett nytt EU-direktiv som ger de statliga myndigheterna i samtliga EU-länder möjligheten att skapa fler vägavgifter. Den danska åkeriorganisationen DI Transport menar att det inte finns något riktigt miljöinnehåll i förslaget att ändra EU-reglerna när det gäller avgifter för utnyttjandet av vägarna (Eurovignettdirektivet). De menar att det bara är ett förslag som ska ge fler pengar till statskassan.rn- Ändringen av direktivet ger medlemsstaterna möjligheten att kräva högre vägavgifter genom att också räkna in buller, emissioner och trängsel i avgifterna. De kan redan idag kräva in avgifter för emissioner och tidpunkter för körningen. De kan också räkna in avgifter för bullerdämpande åtgärder som plank och mjuk asfalt.rnDI Transport räknar inte med att förslaget ska tas upp i EU-kommissionen utan att det färdigbehandlas av tjänstemännen under hösten.

Om artikeln

Publicerad: 2008-10-21 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: