Oro för otillräckliga infrastruktursatsningar

Många skåningar kan tänka sig betala mer för infrastruktur och kollektivtrafik. Det visar en SKOP-undersökning som Region Skåne låtit göra. Re...

Många skåningar kan tänka sig betala mer för infrastruktur och kollektivtrafik. Det visar en SKOP-undersökning som Region Skåne låtit göra. Resultatet presenterades i samband med en hearing om infrastruktur. I Skåne är oron stor att viktiga skånska investeringar kommer i skymundan.rn- Regeringens infrastrukturproposition väntas i slutet av september. Redan i budgeten kommer besked om satsningar 2009-2010. Där hoppas vi att E22:an och vissa järnvägssatsningar finns med. Men risken är stor att propositionerna blir en besvikelse. Behoven är helt enkelt större än resurserna och det är inte säkert att Skåne prioriteras, betonar Pia Kinhult, regionråd (m) och ordförande i Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.rnUndersökningen visar att 46 procent av 1000 tillfrågade invånare i Skåne kan tänka sig att betala vägavgifter eller trängselskatter om pengarna går till att förbättra vägar, järnvägar och flygplatser i Skåne. 38 procent kan tänka sig att betala högre biljettpriser i kollektivtrafiken för samma ändamål. Det är höga siffror, även om en majoritet av de tillfrågade är negativa.rnDet handlar om behov av stora investeringar i regional tågtrafik, utbyggnad av väg E22 och E6, samt satsningar som avlastar Skåne från delar av de stora mängder transitgods som rullar genom regionen på lastbil. Behoven kan summeras till drygt 40 miljarder kronor 2010-2020.

Om artikeln

Publicerad: 2008-09-16 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: