Framtidens vägar testas i Norrbotten

Via sensorer på vägbanan skickas information till bilisterna som exempelvis varnas inför en omkörning eller halka. Luleå tekniska universitet har...

Via sensorer på vägbanan skickas information till bilisterna som exempelvis varnas inför en omkörning eller halka. Luleå tekniska universitet har inlett ett forskningssamarbete med Geveko, Vägverket och Eistec för att ta fram en teknologi för intelligenta vägmarkeringar. Projektets huvudsyfte är en säkrare och effektivare fordonstrafik.rn- Tillsammans förser vi vägmarkeringen med intelligens och förstärker synbarheten. Det blir spännande att följa projektet och förväntningarna är stora att resultaten ska bidra till ökad trafiksäkerhet, säger Åke Lindmark, Vägverket Region Norr.rnProjektet pågår fram till 2012. En fem kilometer lång vägsträcka längs E4:an mellan Luleå och Piteå kommer att användas för tester.

Om artikeln

Publicerad: 2008-09-16 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: