Ny riskutbildning för förarbehörighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny riskutbildning blivande förare av personbilar och motorcyklar ska geno...

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag om en ny riskutbildning blivande förare av personbilar och motorcyklar ska genomgå för att få ett körkort.rn- Unga förare är överrepresenterade vid allvarliga trafikolyckor. Ett riskfyllt körsätt bidrar till en stor del av trafikolyckorna. Det är därför viktigt att nya förares attityder till riskbeteenden och kunskaper om dessa förbättras, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.rnrnFör blivande förare av personbil innebär förslaget att dagens riskutbildning, som fokuserar på att hantera fordonet vid körning på halt väglag, kommer att utökas. I framtiden ska föraren också genomgå utbildning som tar sikte på att öka förståelsen för olika riskfaktorer, som till exempel körning under påverkan av alkohol eller andra droger samt trötthet, alltför hög hastighet, eller ett i övrigt riskfyllt körsätt.rnDe nya reglerna föreslås gälla för B-körkort från och med den 1 april 2009 och för MC-körkort från och med den 1 november 2009.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: