Förslag om ny trafikinspektionsorganisation

Nyligen överlämnade utredaren Staffan Widlert sitt betänkande, Transportinspektionen - en myndighet för all trafik.rnUtredningen föreslår att ...

Nyligen överlämnade utredaren Staffan Widlert sitt betänkande, Transportinspektionen – en myndighet för all trafik.rnUtredningen föreslår att Transportinspektionens uppdrag ska omfatta norm- och tillsynsverksamhet samt registerhållning inom transportområdet. Staffan Widlert föreslår även att myndighetens verksamhet kommer att bedrivas på ett flertal orter och att ett mindre huvudkontor placeras i Norrköping.rnFörslaget om inrättandet av Transportinspektionen innebär att hela verksamheten inom Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen förs över till Transportinspektionen. Från Vägverket föreslås motsvarande verksamheter som svarar för norm- och tillståndsgivning samt tillsyn och register föras över till Transportinspektionen. Även yrkestrafik- och körkortsfrågor från länsstyrelserna och Tullverket föreslås flyttas med.rnDelbetänkandet kommer nu att skickas ut på en kortare remiss innan formellt beslut fattas om tilläggsdirektiv till utredningen för att genomföra inrättandet av Transportinspektionen den 1 januari 2009.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: