Förbud mot långsamtgående fordon i delar av Göteborg

I Götatunneln, Lundbytunneln, Gnistängstunneln och på vissa leder i centrala Göteborg blir det förbud mot att köra med långsamtgående fordon. ...

I Götatunneln, Lundbytunneln, Gnistängstunneln och på vissa leder i centrala Göteborg blir det förbud mot att köra med långsamtgående fordon. Sträckorna har en så stor trafikmängd att Länsstyrelsen har beslutat att förbjuda långsamtgående fordon under rusningstid eller i vissa fall dygnet runt. rnTrafiken med långsamtgående fordon försämrar framkomligheten och i viss utsträckning också trafiksäkerheten. Med färre sådana fordon minskar störningarna i trafikflödet, vilket förväntas öka framkomligheten och minska riskerna för köbildning. rnrn- Vi hoppas att detta kan förbättra trafiksituationen och att förarna av långsamtgående fordon väljer andra vägar, säger Göran Andersson, samordningsansvarig, Vägverket Region Väst.rnrnBeslutet gäller från den 1 februari 2008, men kommer att träda i kraft när det har märkts ut först i början av mars.rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: