De svenska vägarna behöver höjda anslag

Vägverket föreslår att anslagen till de svenska vägarna ska bli 23,2 miljarder kronor under 2009. Det är en ökning med 3,6 miljarder kronor jäm...

Vägverket föreslår att anslagen till de svenska vägarna ska bli 23,2 miljarder kronor under 2009. Det är en ökning med 3,6 miljarder kronor jämfört med den nivå som regeringen angivit i budgetpropositionen för år 2008. Med höjningen skulle anslagen i stort följa de fastställda planerna. Detta framgår av det budgetunderlag för 2009-2011 som Vägverket har lämnat till regeringen.rn- Urholkade anslag i kombination med ökad trafik har inneburit att vi inte har kunnat upprätthålla standarden på vägarna. Under 2007 ökade trafiken på europavägarna med 4 procent och generellt på de statliga vägarna med närmare 3 procent, den tunga trafiken med över 5 procent. Såväl privatbilister som yrkeschaufförer anser att det behövs ökade insatser för att minska spårbildning och ojämnheter på vägarna, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. rn

Om artikeln

Publicerad: 2008-03-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: