Yrkeskompetensbevis för alla som kör buss och tung lastbil

Alla som kör buss och tung lastbil i yrkestrafik ha ett yrkeskompetensbevis från september 2008 respektive september 2009.rnrnKravet på yrkesko...

Alla som kör buss och tung lastbil i yrkestrafik ha ett yrkeskompetensbevis från september 2008 respektive september 2009.rnrnKravet på yrkeskompetensbevis gäller från den 10 september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Ett år senare, den 10 september 2009, införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Kraven gäller för transporter som kräver körkortsbehörigheterna C och CE (tung lastbil) eller D och DE (buss).rnrnKräver utbildningrnFör att få yrkeskompetensbeviset måste förarna gå en grundläggande utbildning och göra ett godkänt prov. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter måste förarna gå en fortbildning för att få ett nytt bevis. rnDe förare som har de aktuella körkortsbehörigheterna innan kraven träder i kraft kan använda körkortet som yrkeskompetensbevis under en övergångsperiod.rnrnEU-direktivrnAvsikten med kraven på grundläggande utbildning och fortbildning är att förbättra trafiksäkerheten, öka förarnas säkerhet och minska miljöbelastningen från den tunga trafiken. Utbildningarna ger kompetens som leder till att föraryrket moderniseras och att yrkets status höjs.rnLagen bygger på ett EU-direktiv. Bestämmelserna börjar gälla samtidigt i EU:s 27 medlemsländer samt i Norge, Island och Liechtenstein. I Sverige beslutade riksdagen om den nya lagen den 28 november.rnrnHitta din utbildarernEtt tips för att hitta företag som kan hjälpa dig med utbildningen är att titta in på ”Branschens Hemsidor” här på tidningenproffs.se. Du hittar länken i menyn till vänster.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-12-11 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: