Lastbilstransporter ska bli klimatneutrala

Fler transporter på vägarna har hittills alltid lett till högre utsläpp av koldioxid och ökad klimatpåverkan. Men nu ska trenden brytas. Preem, ...

Fler transporter på vägarna har hittills alltid lett till högre utsläpp av koldioxid och ökad klimatpåverkan. Men nu ska trenden brytas. Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar och Vägverket har tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet dragit upp riktlinjerna för vad som behöver göras. rnI en rapport kallad Klimatneutrala godstransporter på väg, presenterade gruppen en rad åtgärder som ska minska godstransporternas klimatpåverkan. De största förbättringarna ska ske genom effektivare energianvändning. Genom smartare logistik och satsningar på bränslesnål körning, ska själva transporterna göras betydligt bränsleeffektivare. Produktionen och distributionen av bränslet ska ske på ett mer energisnålt sätt. Lastbilarnas bränsleförbrukning ska minskas. Dessutom ska en ökande andel av dagens fossila bränslen ersättas av förnybara.rnGruppens mål är att halvera klimatpåverkan från en typisk svensk fjärrtransport fram till 2020, jämfört med 2005. Man poängterar samtidigt att det krävs en bred uppslutning från näringsliv, samhälle och forskning.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-11-20 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: