EU:s postmarknad öppnas för konkurrens

EU:s transportministrar har fattat beslut om ett nytt postdirektiv som innebär att hela unionens postmarknad öppnas för konkurrens från den 31 dec...

EU:s transportministrar har fattat beslut om ett nytt postdirektiv som innebär att hela unionens postmarknad öppnas för konkurrens från den 31 december 2010. Av EU:s medlemsstater har elva begärt undantag och kan skjuta upp genomförandet till senast den 31 december 2012. rn- Sverige har hela tiden verkat för ett fullt marknadsöppnande eftersom det utgör grunden för EU:s reformer på postområdet och eftersträvats i konsumenter och användares intresse, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson. För Sveriges egen del har vi sedan 1993 haft en konkurrensutsatt postmarknad. rnrnFörverkligandet av en inre marknad för posttjänster kommer även att ha positiva effekter på andra marknader som är nära förbundna med postsektorn, som t.ex. kommunikation, transport, logistik och reklam. rn- En fullständig liberalisering av postsektorn inom EU har länge varit något som Sverige har eftersträvat och jag är därför nöjd med beslutet. För svensk del kommer svenska postbolag att kunna konkurrera på lika villkor i fler länder, menar Åsa Torstensson. rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-10-13 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: