DHL förbättrar kundservicen

DHL Express i Sverige vill förbättra sin kundservice ytterligare. För att lyckas har man satt upp målet att nio av tio samtal ska lösas vid förs...

DHL Express i Sverige vill förbättra sin kundservice ytterligare. För att lyckas har man satt upp målet att nio av tio samtal ska lösas vid första kontakten. rn rnKundservicen hos DHL Express är öppen dygnet runt och har cirka 250 anställda. Dessa hanterar omkring 9 000 inkommande samtal per dag. För att höja servicegraden ytterligare har DHL satt målet att 90 procent av alla ärenden ska lösas redan vid det första samtalet.rnrn- Inga ärenden får förbli olösta. Och om vi inte kan lösa ärendet direkt återkommer vi till kunden inom allra högst en timme. Ytterst är vårt mål att bli världens bästa kundservice och just nu genomför vi i Sverige en rad åtgärder för att bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder, säger Ulla Widegren, chef för kundservice på DHL Express i Sverige.rn rnEn viktig åtgärd för att uppnå målet med 90 procent är att få alla DHL-terminalerna att arbeta så enhetligt som möjligt. I ett sådant sammanhang är en förbättrad användning av avancerade och integrerade IT-stöd viktig. rnFörutom alla telefonsamtal hanterar DHL:s kundservice även 600 mailförfrågningar och 250 chattdialoger varje dag. De tre vanligaste frågorna till kundservice gäller bokningar av transporter, var godset befinner sig och mer generella frågor såsom pris med mera.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-10-15 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: