Nytt utbildningsmaterial om ADR-transporter

Nya föreskrifter om transport av farligt gods gäller från den 1 januari i år. Med anledning av det har de två utbildningsmaterialen Vägtransport...

Nya föreskrifter om transport av farligt gods gäller från den 1 januari i år. Med anledning av det har de två utbildningsmaterialen Vägtransport av farligt gods för styckegods samt tanktransport uppdaterats.rnrnVägtransport av farligt gods – styckegods och Vägtransport av farligt gods – tanktransport ger grundläggande kunskap om hur man skyddar sig själv och andra mot de risker som finns i samband med transport av farligt gods. De riktar sig till utbildare och dem som ska utbilda sig till förare av fordon eller transportenheter som fraktar farligt gods. rnrnI handböckerna finns beskrivningar av innehållet i utbildningen, lagar och föreskrifter samt bakgrund till bestämmelserna på området. rnrnI den sjunde upplagan har restriktionerna för passage genom vägtunnlar och tunnelrestriktionskoderna införts. Förändringar har gjorts i ADR tabell A och B samt de delar som omnämner säkerhetsrådgivare. Här finns också förtydligat vad som gäller för fyllnadsgraden i tankar och tankcontainrar. Kapitlen om brandsläckningsutrustning och användningen av den har också uppdaterats.rnrnSe mer på www.prevent.se/bokhandel

Om artikeln

Publicerad: 2007-08-02 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: