Ny trafikinspektionsmyndighet

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transport...

Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en utredning som ska förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen. Utredarens arbete ska genomföras i två etapper. rnI en första etapp ska utredaren lämna förslag till vilka verksamheter som ska föras över till den nya myndigheten, dess ansvarsområden, ansvar för arbetet i internationella organisationer och inom EU, finansieringsform och lokalisering. rnrnUnder den andra etappen av utredningsarbetet ska åtgärder genomföras som krävs för att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009. rnrnUtgångspunkten ska vara att Transportstyrelsens verksamhet ska omfatta all norm- och tillståndsgivning samt tillsynsregler avseende de fyra transportslagen med beaktande av deras skilda förutsättningar. Första delen av uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2008.

Om artikeln

Publicerad: 2007-08-02 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: