Räfflor i vägkanten för säkrare trafik

Den 12 juni påbörjades fräsning av bullerräfflor längs E6 vid Hallandsåsen till Kållered och från Kungälv till Gläborg i Munkedals kommun. A...

Den 12 juni påbörjades fräsning av bullerräfflor längs E6 vid Hallandsåsen till Kållered och från Kungälv till Gläborg i Munkedals kommun. Arbetena kommer att pågå under vecka 24, 25 och 26, göra uppehåll under semesterperioden för att sedan återupptas i augusti. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten längs motorvägen. rnFräsning av bullerräfflor är en kostnadseffektiv åtgärd för att minska antalet singelolyckor och dödsolyckor på motorvägen, visar erfarenheter från bland annat USA. Därför kommer Vägverket Region Väst under några år framöver att satsa på den här typen av åtgärd längs regionens motorvägar. rnVägverket uppmanar alla trafikanter att visa omsorg om både medtrafikanter och de personer som arbetar på vägen.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-06-14 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: