Projekt för säkrare bärgning

Den 15 maj startade ett projekt för att öka säkerheten för bilbärgare. Huvuddelen av alla bärgninguppdrag, cirka 80 procent enligt uppgift från...

Den 15 maj startade ett projekt för att öka säkerheten för bilbärgare. Huvuddelen av alla bärgninguppdrag, cirka 80 procent enligt uppgift från branschen, utförs utan att någon av de så kallade blåljusmyndigheterna är på plats. För att se hur säkerheten kan förbättras startades projektet med fokus på utbildning och förbättrad utmärkning. rnEtt antal svåra olyckor har aktualiserat frågan om hur man kan förbättra förhållandena och därför har en arbetsgrupp med representanter för bärgarna, Arbetsmiljöverket, Räddningsverket och Vägverket bildats. rnGruppen ser över behov av regeländringar, utmärkningsfrågor och utbildning.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-05-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: