300 vägarbetsplatser inspekteras

Arbete på vägar och gator samtidigt med passerande trafik är riskabelt och olycksdrabbat. rnUnder maj påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner ...

Arbete på vägar och gator samtidigt med passerande trafik är riskabelt och olycksdrabbat. rnUnder maj påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner i hela landet för att kontrollera att arbetet bedrivs enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Chefer vid tekniska förvaltningar i kommunerna har i dagarna nåtts av information om insatsen, som pågår hela sommaren. rnTotalt räknar verket med att genomföra drygt 300 inspektioner av pågående arbeten i vägmiljö. Det handlar till exempel om byggande av vägar, underhåll, ledningsarbeten, trafiklinjemålning inom vägarbetsområdet. Skydds- och trafikanordningar ingår också.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-05-23 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: