Fler livräddare längs vägarna

Nu placeras ytterligare 169 trafiksäkerhetskameror ut på de statliga vägarna. De 700 trafiksäkerhetskamerorna som placerades ut under fjolåret ha...

Nu placeras ytterligare 169 trafiksäkerhetskameror ut på de statliga vägarna. De 700 trafiksäkerhetskamerorna som placerades ut under fjolåret har gett mycket goda resultat. Medelhastigheten sjunker, antalet hastighetsöverträdelser och svåra olyckor blir färre på de drygt 190 mil väg där de är utplacerade, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. rnrnVägverket har nu tillsammans med Polisen beslutat var de 169 nya trafiksäkerhetskamerorna ska placeras. Den fortsatta satsningen innebär att ytterligare närmare 54 mil väg blir säkrare att färdas på. Den första nya sträckan tas i bruk i juni i år. Resterande utbyggnad kommer att pågå till och med november i år. Utbyggnaden kommer att ske över hela landet. Drygt hundra kameror kommer att sättas upp på 22 sträckor i landets sydligaste län.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-04-24 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: