Lyckad strategi av TNT

TNT:s intäkter steg med 7,8 procent under 2006 samtidigt som nettoomsättning ökade med 11,1 procent. rnTNT visar starka resultat både för fjär...

TNT:s intäkter steg med 7,8 procent under 2006 samtidigt som nettoomsättning ökade med 11,1 procent. rnTNT visar starka resultat både för fjärde kvartalet och för helåret 2006. Fokuseringen på nätverk har visat sig framgångsrik. Under 2006 har TNT utvecklat nya plattformar på emerging markets i Indien, Brasilien och Kina. rnÖver 1,9 miljarder Euro har under 2006 delats ut till aktieägarna. Prognosen för 2007 pekar på ytterligare intäkts- och vinstökningar och TNT:s löpande kassaflöde är fortsatt starkt.rn

Om artikeln

Publicerad: 2007-03-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: