Vart fjärde lastat fordon överlastat

Drygt en fjärdedel av de lastade fordonen med bruttovikten över 35 ton var överlastade enligt Vägverkets mätningar 2006. Detta är en minskning j...

Drygt en fjärdedel av de lastade fordonen med bruttovikten över 35 ton var överlastade enligt Vägverkets mätningar 2006. Detta är en minskning jämfört med tidigare års mätningar. Vägverket har sedan 2002 mätt axellaster och bruttovikter på ett 30-tal platser i landet. Elva av de fjorton mätplatser som mätts varje år sedan 2004 visar på en minskning av överlaster. I medeltal var ca 25 procent överlastade. Spridningen mellan mätplatserna var stor mellan 13 och 63 procent.

Om artikeln

Publicerad: 2007-02-22 00:00
Kategori: Nyheter
Taggar: