Är det okej att ta extra betalt för ”laglydighet”?

För några veckor sedan fick jag se en transportfaktura utställd av speditionsföretaget DSV. Fakturan gällde frakt av en halvpall från Halland till Stockholm. Anledningen till att jag överhuvudtaget fick studera fakturan var att priset var nära nog dubbelt så högt mot det som avsändaren blivit lovad. Men alla kan ju göra fel och det var inte slutsumman som jag reagerade på. Det märkliga var ett ?kör- och vilotidstillägg?.

DSV tar alltså betalt för att följa lagen. Vad kommer härnäst? ”Följa-hastighets-tillägg”? Eller ”redovisa-moms-tillägg”?
Jag har tidigare regerat mot DSV:s tilltag, redan då de aviserade det tvivelaktiga tillägget i brev till sina kunder. Detta var på hösten år 2007 och när jag då intervjuade DSV:s vd Henrik Holm, förklarade han höjningen med att man från åkarna fått en prishöjning på sju procent med motiveringen ”att det numera inte längre går att vara flexibel och överskrida körtiden med till exempel tio minuter”.

Räknade med lagbrott

Så sant. Men frågan är om man i en seriös affärsverksamhet ska kalkylera med ”flexibilitet”, som i det här fallet betyder brott mot lagen, för att på så sätt hålla priserna nere? DSV:s fakturatillägg som jag åsyftar, tolkar jag som ett bevis för att man gjort så – men att man nu inte längre klarar av att fuska, eller kanske rentav ”tvinga” åkarna att systematiskt bryta mot regelverket.
Men beror det på kör- och vilotidsreglerna?
Jag skulle nog snarare vilja påstå att det helt och hållet beror på att vi idag har den digitala färdskrivaren i de allra flesta lastbilar. Att upptäcksrisken därför har ökat, med andra ord.
Då, år 2007, svarade Henrik Holm ”Så kan det nog vara” då jag la fram den teorin.

Hur gjorde ni?

Jag förstår mycket väl att en speditör, liksom alla andra företag, måste ha full täckning för sina utgifter. Men att kalla tillägget för ”kör- och vilotidstillägg” är att fördumma sina kunder på riktigt.
Och hur är det egentligen med sanningen vad gäller de ”sju procenten”? Du åkeriägare som körde för DSV under senare delen av 2007. Hör av dig till mig och berätta hur du lyckades höja priset med sju procent. För jag tror att intresset från dina kollegor är stort i den frågan.

”Byt personal”

Från åkarhåll hör jag ofta berättelser som handlar om hur speditörer lägger sig i åkeriernas personalfrågor. Nu pratar jag inte längre om DSV vill jag understryka.
Enligt tillförlitliga källor finns det speditörer som i klartext talar om för åkerierna att de ska byta ut sin svenska personal mot billigare, utländsk arbetskraft. Alternativt att de svenska förarna ska tvingas köra för ibland halverade löner.
Dessa speditörer menar alltså att svenska förare inte är värda den sociala standarden, tryggheten och de förmåner som det normalt innebär att vara anställd i Sverige. Vi har fått några tips på speditörer som vi kommer att hålla lite extra koll på. Fler tips och mer information tar vi gärna emot!

Löneutjämning

När vi gick med i EU och då svenska förare såg ett hot i att billig utländsk arbetskraft skulle ta över våra inhemska arbetstillfällen, lugnade man oss med att Europa inom kort kom att bli löneutjämnat. Vi svenskar tolkade det som att till exempel lönerna i Baltikum snart skulle höjas till våra nivåer. Men frågan är om vi inte är på väg att istället sänka våra egna löner. Åtminstone i transportbranschen och speciellt om vi tillåter ett allt för omfattande inflytande från mindre nogräknade speditörer i landets åkerier.

Om artikeln

Publicerad: 2010-11-19 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: