Nu vill vi ha en hovrättsdom!

Den digitala färdskrivaren fortsätter att ställa till det för många åkerier. Däremot verkar det som att intresset för problemet nu ökar, inte bara hos de seriösa åkeriföretagen utan även på politisk nivå. Detta kan vi till stor del tacka Sveriges Åkeriföretag, SÅ, för.

Thomas Morell är en av SÅ:s främsta experter på kör- och vilotider och färdskrivare. I början av februari samlade han och Carina R Nilsson, vice vd i SÅ, åkerier och politiker för en ”kraftsamling” mot det som av många upplevs som orättvist och negativt i konkurrenshänseende. Den digitala färdskrivarens dåliga konfiguration och polisens undermåliga analysverktyg, Octet.

Samma men olika

Deltagarna i februarimötet verkar nu vara helt överens om att man måste jobba på bred front för att bland annat certifiera polisens analysinstrument. Ett tidsödande arbete men något som bevisligen måste göras. Idag finns det ingen given standard för hur instrumenten ska behandla informationen från färdskrivarna, vilket resulterar i att två olika Octeter kan visa två olika resultat när de redovisar uppgifter från en och samma färdskrivare – vid ett och samma tillfälle.
En annan viktig fråga som man ska arbeta med är att höja kompetensen hos polisen.
Min personliga uppfattning är att den digitala färdskrivaren är en ytterst komplex apparat. Kanske inte att sköta i det vardagliga arbetet. Men när man ska analysera de värden som färdskrivaren samlat in måste man i grunden ställa sig kritisk till resultatet.

Inga övermän

Man kan alltså inte ålägga en person ansvaret att utföra en kontroll av något som man inte har tillräcklig kunskap om. En polis är en yrkesman precis som vem som helst. De är inga ”övermän/-kvinnor” bara för att de är poliser. Detta bör alla vara medvetna om. Åkare, chaufförer, vanliga ”Svenssons” – men kanske framförallt – poliserna själva!
Jag har pratat med poliser som till varje pris försvarar både gällande lagstiftning och analysinstrumentet. Och visst är det väl bra med lojal personal på en arbetsplats. Men man ska nog passa sig för att låta naiviteten ta över så att verklighetsbilden förvrängs.
Det vore högst önskvärt om fler poliser (ja, det finns poliser som ser i andra nyanser) satte sig ned och funderade på om det faktiskt inte ligger något i det som många åkare säger. Att färdskrivarna faktiskt stjäl produktionstid!

Prejudikat

Av minnesanteckningarna från februarimötet att döma, verkar det faktiskt som att man är på väg att skapa en förståelse åtminstone mellan SÅ, åkerierna och en del politiker. Vi håller nu alla tummar för att även polisen och rättsväsendet ska välja att hänga med på tåget. För det behövs nog en prejudicerande dom i hovrätten för att komma tillrätta med problematiken. Precis som också framgår ur minnesanteckningarna från februarimötet.
Det råder inga tvivel om att vi behöver lagar och kontrollinstrument som syftar till att skapa konkurrens på lika villkor. Att digitalisera färdskrivaren är också tveklöst framtidens melodi. Men som med all annan datateknik krävs finjusteringar för att få den att fungera.
Bland annat vill företag som levererar digitala färdskrivare köra fälttest på nästa generation färdskrivare. Detta är inte möjligt. Gällande regelverk tillåter det nämligen inte…

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: