Ännu ett katastrofalt regeringsförslag

Är det kanske dags att nu kasta bilnycklarna till alla svenska lastbilar i en djup märgelgrav? Det är åtminstone svårt att tolka regeringens förslag till höjd dieselskatt på annat sätt än att man nu vill ge den svenska vägtransportbranschen nådastöten.
"Sverige ska ligga i framkant" när det gäller arbetet för att nå klimatmålen, säger miljöminister Andreas Carlgren i en tv-intervju.
Ska man då strunta i hur det går för de svenska företagen, undrar jag - och säkert många med mig.

Det är med andra ord helt okej för till exempel en polsk åkare att trafikera Sverige med ett fordon som inte tankar svensk högbeskattad diesel. Många befarar att de svenska åkerierna på så sätt kommer att konkurreras ut i skattehöjningens kölvatten. Och hur går det då med klimatmålen? Eller är det kanske bättre att en polsk bil skitar ner luften?
I regeringens förslag har man tydligt definierat hur mycket skatt man vill lägga på dieselpriset och när skattehöjningen ska vara fullt genomförd. I hopp om att dämpa kritiken nämner man att man kommer att kompensera den tunga trafikens ökade kostnader med sänkt fordonsskatt. Men man nämner inte ens på ett ungefär med hur mycket.
Bland annat har Företagarförbundet, Skogsindustrierna och Transportgruppen kommenterat regeringens förslag – och dessa menar unisont att förslaget är en katastrof för svensk åkeriverksamhet.

Mjölkningsdags

Att man nu stallat in vägtrafikanterna i sina bås för att återigen koppla på mjölkmaskinen är förvisso inget man längre förvånas över. Det har ju blivit en tradition. Men att man är så trångsynt att man inte ens kan göra en enkel konsekvensanalys är oerhört tragiskt.
I dessa finansiella orostider behöver vi ge andra signaler till landets företagare än hot om ännu högre ekonomiskt tryck. Det är inte bra för Sverige.

Grön miljöförstöring

Det paradoxala är att vi har en svensk elproducent som via sin verksamhet i Tyskland släpper ut mer koldioxid i atmosfären än vad Sverige gör totalt sett. Fast å andra sidan ägs företaget av den svenska staten, kanske är det därför man inte vill se problemet.
Centern vill bygga fler vindkraftverk och på så sätt invaggar man folk i tron att man gör något bra för miljön. Problemet är att man i samma utsträckning måste bygga ut kolkraften för att kunna leverera el när det inte blåser.
Det svenska systemet med elcertifikat, alltså den extra slant du får betala för strömmen du använder, finansierar alltså i praktiken kolkraften. Den ”gröna” energin som alla människor tror att vindkraften producerar är en gigantisk bluff. Till och med en större bluff än den om etanolbilarna och dess förträfflighet vars konsekvenser vi nu kan ana men där vi absolut inte sett det slutgiltiga resultatet.

Höj blicken

Att höja dieselskatten kommer med ganska stor säkerhet att betyda många åkeriers undergång. Vill man behålla svenska åkerier och den kvalitet som dessa levererar bör man omgående kasta regeringens förslag i soptunnan och höja blicken mot horisonten, vindmöllorna och det statligt ägda Vattenfall. Om vi tar tag i dessa miljöbovar, då pratar vi ”nytta för miljön”.
Svenska åkerier jobbar till största delen målmedvetet med utbildning, miljö och kvalitet som ledstjärna. Varför inte låta dessa företagare känna folkets stöd istället för att alltid stå i orkanens öga så snart man talar om miljö?

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-03-27 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: