Det här är ju ganska modigt av Vägverket

Vägverket har nu föreslagit ett förbud för förare att använda handhållen mobiltelefon under färd. Så säger rubriken i det pressmeddelande som verket skickade ut i mitten av april. Notera ordet ?förare? ? inte ?yrkesförare?!
Säkert som amen i kyrkan skapas nu två läger för om detta förslag är relevant eller inte. Och för ovanlighetens skull tänker jag inte avslöja min inställning i frågan.

De studier som Vägverket har gjort visar att det är själva samtalet som är farligt.
I förslaget skriver man att det ska bli förbjudet för förare att under färd använda mobiltelefon som hålls i handen. Förbudet ska också gälla annan liknande handhållen kommunikationsutrustning.
Frågan som åtminstone jag nu ställer mig, är om handsfree verkligen kommer att lösa problemet? Samtalet kommer ju att föras oavsett om jag håller i luren eller ej. Och det var ju själva ?pratet? som var farligt.
Vidare i texten säger myndigheten också att ?förare under färd inte får använda radio, telefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att det kan störa körningen eller förarens koncentration på trafiken?.
Det där lät ju lite luddigt. Får man över huvud taget använda telefonen under färd i framtiden? Återigen ? det var ju faktiskt samtalet som var farligt?

Oumbärlig pryl

I samma pressmeddelande säger Vägverkets generaldirektör, Ingemar Skogö, att ?mobiltelefoner och annan teknisk utrustning har blivit oumbärliga hjälpmedel i dagens samhälle. Vi kan genom detta förslag minska riskerna för oönskade konsekvenser av att de används i trafiken?.
Där har han ju en poäng! Utrustningen är ?oumbärlig?.
Men den får ju inte användas enligt förslaget!?
Genom att formulera sig på ett sätt som i princip ger den övervakande myndigheten, alltså den enskilde polismannen, i uppgift att bedöma om en förare använt sin telefon på ett sätt som kan tänkas inverka negativt på körningen, kommer vi med stor sannolikhet att få uppleva ett nytt ?cabotage-syndrom?. Alltså, vi kommer att få ytterligare en lag som ingen vet hur den ska tolkas och som därmed ger upphov till stor frustration i alla berörda led. Om nu inte lagtexten kommer att formuleras annorlunda i det fall lagen blir verklighet.

Ja eller nej?

Kan det verkligen vara så svårt att definiera gränser?
Får jag prata via handsfree? Ja eller nej?
Får jag över huvud taget prata i telefon? Ja eller nej?
Får ett utländskt åkeri köra vecka ut och vecka in i inrikes trafik i Sverige? Ja eller nej?
Oavsett om den enskilde föraren tycker att lagen är bra eller dålig så blir det mycket enklare att följa den om man vet var gränserna går.
Det ska bli intressant att se hur den slutgiltiga lagtexten kommer att se ut. För en gångs skull gör man en lag som kommer att gälla även för personbilstrafiken och som antagligen kommer att göra livet lite surare även för denna kategori förare. Alltså inte bara yrkestrafiken den här gången. Det är ju ganska modigt av Vägverket!
Ett annat hinder som Vägverket måste kliva över är vår infrastrukturminister som inte riktigt verkar köpa förslaget. Så kanske ska man börja i den änden?

Om artikeln

Publicerad: 2008-04-25 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: