Fantasilösa myndighetsutövare – Ett hot mot trafiksäkerheten

Danskarna har tydligt visat sitt missnöje mot höga böter för vad man kallar ?administrativa brott mot kör- och vilotidsbestämmelserna?. En klapp på axeln för att man har modet att ta i med hårdhandskarna och att man inte räds att ställa sig i vägen för privatbilisterna. Förvisso släppte man ju förbi både bussar och personbilar, men köerna som uppstod drabbade naturligtvis ?Svensson?.  Eller i det här fallet, ?Olsen?.

Idag lever yrkesföraren under en stress som jag tror många andra yrkesgrupper aldrig skulle acceptera eller ens klara av att hantera. Den psykiska stressen är orimligt hög och belastande.
Det handlar självklart om att hålla avhämtnings- och leveranstider – och det kan vara väl så stressande. Men alla regler och paragrafer som yrkesföraren både ska vara väl bekant med och följa, gör att den psykiska stressen i många fall blir ohanterlig.
Självklart ska det finnas regler. Men är det verkligen rimligt att man ska få skyhöga böter för ett så banalt misstag som att skriva förnamnet före efternamnet på färdskrivarbladet?
All logik talar ju dessutom för att förnamnet ska stå först. Det här är en myndighetsabrovink av stora mått och tyder på en byråkrati av sällan skådat slag.

Skönstaxering?

Personligen anser jag det vara en bagatell att som yrkesförare lära sig i vilken ordning man ska skriva sina namn. Yrkesgruppen kan uppenbarligen klara betydligt mer avancerade göromål än så. Så egentligen borde det här inte vara något nämnvärt stort problem för någon.
Ändå är just namnskrivandet ett lysande exempel på hur stadigt myndigheternas grepp är om yrkesföraren. Ponera att man i sin självdeklaration skrev sitt namn i fel ordning. Skulle då deklarationen ogiltigförklaras, med skönstaxering som följd? Jag skulle anta att folk i allmänhet hade reagerat ganska starkt i så fall. Men sådan är verkligheten för hundratusentals yrkesförare i Europa.

”Förklara för mig”

Jag vill hålla mig kvar vid namnen på färdskrivarbladet.
Hur är egentligen den polis funtad som inte kan identifiera föraren mot ett diagramblad som är ?fel? ifyllt? Polisen har ju uteslutande tillgång till förarens legitimation, typ körkort. Det är ju bara att lägga körkortet vid sidan om färdskrivarbladet . Så enkelt ? eller hur?
Om det handlar om ett företagsbesök så finns kanske inga id-kort tillgängliga, men förhoppningsvis ett anställningsavtal och/eller ett antal lönekvitton.
Att med berått mod försöka vilseleda de övervakande myndigheterna genom att skriva oläsligt eller rentav fel namn på färdskrivarbladet är helt klart en kriminell handling. Men kom igen ? var ligger det allvarliga i att, i naturlig ordning, skriva sitt förnamn före sitt efternamn?
Jag sätter mig nu vid telefonen och inväntar det första samtalet från en polis eller åklagare som kan ge denna vilsne chefredaktör en hållbar förklaring till ovannämnda fruktansvärda brott. Det kan ju knappast handla om miljö- eller trafiksäkerhet? Stressade förare är däremot ett stort hot mot bådadera.

Om artikeln

Publicerad: 2007-11-23 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: