Vi accepterar inte rättens ovilja

Olaglig cabotagetrafik är ett hett diskussionsämne i vägtransportbranschen. Så har det varit under en längre tid och det är något som många svenska förare och åkeriägare har svårt att acceptera. Med all rätt. Att den svenska definitionen av begreppet ?tillfällig? i samband med cabotagetrafik är bristfällig, känner de flesta till. Detta utnyttjas därför av många utländska åkerier och uppenbarligen även av tingsrätterna, som i princip lägger ned fallen innan man ens har sprättat upp kuverten med de anmälningar som emellanåt kommer in från våra trafikpoliser runt om i landet.

Alla aktörer på marknaden verkar vara helt överens om att vi har ett problem med den här typen av brottslig verksamhet. Polisen vet det, åkarna och chaufförerna vet det. Men det verkar inte som att politiker och åklagare riktigt känner till det. Eller vill man inte engagera sig eftersom det är snårigt att reda ut vilka regler som egentligen gäller?

Rättshaveri

Personligen tror jag att den svenska flatheten i rättssystemet bottnar i okunskap och därmed också en rädsla föra att göra bort sig inför transportnäringen.
Att jag har den uppfattningen förstår du om du läser vidare i tidningen. På sidorna 3 – 6 tar vi upp turerna runt ett uppmärksammat ?rättshaveri? där Heisterkamp står som huvudrollsinnehavare. Ett av företagets ekipage stoppades i en poliskontroll utanför Eskilstuna och föraren kunde då inte visa upp några giltiga tillstånd för den trafik han vid tillfället bedrev. Han blev därför rapporterad men fallet lades senare ned i brist på bevis. Bland annat eftersom Heisterkamp i efterhand visade upp ett dokument som man påstod hade funnits i bilen då den stoppades i nyss nämnda poliskontroll.

Okunskap

Några NTY-medlemmar har därefter gemensamt lämnat in en begäran om överprövning. Och det är nu vi ska få ett exempel på vad ?okunskap? egentligen innebär.
Kammaråklagare Ulla Öhman avslår NTY-medlemmarnas begäran och motiverar detta med att svenska chaufförer inte kan anses vara berörda av att utländska åkerier kör olaglig inrikestrafik i vårt land.
Om inte detta är ett flagrant exempel på okunskap, så vet jag då rakt inte hur man tydligare kan exemplifiera det ordet. Vem skulle i så fall anses vara ?berörd? om inte de chaufförer som i slutändan riskerar att bli av med sina jobb?

Oacceptabelt

Den motivering som kammaråklagare Ulla Öhman gav i sitt negativa besked till NTY ska ställas på sin spets. Vi kräver att Öhman sätter sig in i hur transportbranschen principiellt fungerar. Då kommer hon förhoppningsvis ganska snart också att förstå varför svenska chaufförer och fackpressen engagerar sig.
Vi på tidningen Proffs vill med full kraft markera vår ståndpunkt. Vi accepterar inte den låga kunskapsnivå och/eller det dåliga engagemang som just nu visas från rättsväsendets sida.
Fortsättning lär följa?

Om artikeln

Publicerad: 2007-10-26 00:00
Kategori: Ledare
Taggar: