Om kvacksalvare och bedragare

Det är inte så ofta det finns möjlighet åtala så kallade kvacksalvare. En kvacksalvare är en person som utan att tillhöra hälso- och sjukvårdspersonalen i egenskap av amatör ger sig in på att yrkesmässigt undersöka någons hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd. Allt är inte straffsanktionerat. Men det är det ? på synnerligen goda grunder ? om kvacksalvaren yrkesmässigt behandlar cancer och andra elakartade svulster i förebyggande, botande eller lindrande syfte.

Men nu har det hänt. En driftig åklagare i Skåne har väckt åtal för bedrägeri och brott mot patientsäkerhetslagen mot en person som mot rejäl betalning tillhandahöll en mirakelmedicin som skulle hjälpa mot cancer så att ”patienterna” kunde botas eller i allt fall få leva längre. Det som kvacksalvaren tillhandahöll var ett björkkok jämte visst pulver att röra ner i björkkoket. Kvacksalvaren tog rejält betalt, sammanlagt 42 000 kr för leveranser till en enda, numera avliden patient under 2012 och 2013. Det finns fler skadelidande brottsoffer i målet som också betalat stora summor för sin ”medicin”. En av dem utlovades att han skulle bli frisk från sin prostatacancer och att medlet och pulvret han köpte var nära att bli godkänt för försäljning i vanliga handeln.
Så sorgligt att sjuka människor luras betala stora summor för värdelöst hopkok. Och att en kvacksalvare skor sig på deras bekostnad.

Ogillar geschäft
Målet är så intressant att jag kommer att försöka närvara i Helsingborgs tingsrätt när huvudförhandlingen äger rum. Under alla förhållanden kommer jag att i en senare krönika i Proffs redovisa utgången i målet. Lite jävig är jag måhända eftersom jag så starkt ogillar allt geschäft som drabbar svårt cancersjuka som sätter sitt kanske sista hopp till antingen kvacksalvare eller demonpredikanter som genom handpåläggning eller dylikt säger sig driva ut cancern ur den sjukes kropp. Det är bra när sådana företeelser jagas med blåslampa och belyses medialt i all sin nakenhet. Men så klart: Inte förrän en lagakraftvunnen dom föreligger är skuldfrågan klar. Fram till dess ska också den åtalade kvacksalvaren betraktas som oskyldig.

Bättre flyt
Personligen märker jag tydligt att det blir allt trängre på till exempel E4 och E6. Drar mig därför lite för att ge mig ut på långfärd numera. Den trafikregel jag för länge sedan föreslagit gällande en begränsning av möjligheten till omkörning för tunga fordon är högaktuell. En sådan regel skulle förbjuda förare av tunga fordon att företa omkörning utan att föraren först förvissat sig om att detta kan ske utan men för annan trafik. Då skulle trafiken flyta smidigare. Polisen måste också utöka sin trafikövervakning inte minst i fråga om flagranta hastighetsbrott och annan aggressiv framfart på vägarna.
Flyger oftare eller åker tåg. Tåg är nummer ett. Bara de är i tid och att man kan lita på att det ska vara så varje gång. På väg mellan Malmö och Stockholm är det emellertid inte så lätt att stanna till för ett uppehåll på underbara Visingsö om jag inte är bilburen.
Under tåg- eller flygresor kan man träffa intressanta människor sägs det. Hur ofta tar man chansen att prata med någon av dem?

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2015-02-27 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Bedragare Hastighetsbrott Kvacksalvare