Den mesiga tiden måste vara över

Nu har ny forskning och undersökning slagit fast vad vi nog alla redan vet. Nämligen att väldigt många förare i trafiken struntar i hastighetsbestämmelserna och kör för fort. Särskilt illa ställt är det på 40 km/h-områdena. Det är VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut) som tillsammans med NTF har mätt farter och forskat. Och alltså kommit fram till det föga överraskande resultatet att för många kör för fort.

Vi som ofta kör på alla vägar vet att det inte bara är på 40-sträckorna det bär av. Det är en katastrofal situation på alla andra vägar också. Lojaliteten mot lagstiftningen är med andra ord låg för att inte säga usel. Kör du ofta på E4 eller E6 vet du vad jag talar om. De hänsynslösa bestämmer sin fart själva och susar hånfullt förbi dem som håller hastighetsgränserna. De allt färre som orkar hålla dem. För risken att åka fast är tyvärr minimal. Det räknar lagöverträdarna kallt med.

Ofta bagatelliseras fartöverträdelserna. I motsats till vad som gäller rattfylleri, inklusive drograttfylleri. Där är det sociala fördömande högst påtagligt. De flesta anmäler till polisen misstänkta fall.
Det gäller inte hastighetsbrotten.

Jag tror att det är väldigt få som ringer 112 när någon kör förbi i flagrant hög fart. Höga hastigheter drabbas vi emellertid alla av. Riskerna för allvarliga olyckor ökar påtagligt. Det är alltså inte en sak för varje individuell förare att bestämma vilka risker som vi andra ska utsättas för genom lagöverträdarens framfart.

En forskare vid VTI har sagt att hon tror att det behövs mer övervakning med hjälp av kameror men också att vägarna förändras så att det blir svårare att köra för fort. Resonemanget låter aningen begränsat och blåögt. Visst är det bra med fler kameror i trafiken. Men vi kan ju inte lägga in vägbulor på E4 eller E6 för att dämpa hastigheten där.

Vad som krävs är en effektiv och alert trafikpolis, med nolltolerans, som gör det betydligt mer riskfyllt att överträda regelverket.

Vi har saknat polisen i trafiken länge nu. Det är dags att träda in på arenan på allvar och ta ansvar för ett område där vi har fått en tendens till anarki. Där antalet dödade och svårt skadade är alldeles för många. Och där antalet hänsynslösa och aggressiva förare måste reduceras rejält.

Jag tycker också att det är hög tid att införa dold övervakning i trafiken från polisens sida. Så att de beräknande – de som anpassar farten när de kör förbi fartkamerorna men i övrigt gasar på för fullt – åker dit i poliskontroller. Trafikövervakningen måste vara effektiv och tuff från polisens sida.
Den mesiga tiden måste vara över.

Glöm inte heller att polisen har en monopolställning när det gäller att ingripa mot de kriminella i trafiken. Andra brottslingar finns det vissa möjligheter för oss som inte är poliser att lagligen ingripa mot. Om vi kan och vågar. Men det gäller normalt inte i trafiken. Och ska inte göra det heller! Men då är det desto viktigare att polisen tar sitt fulla ansvar! Så sätt igång! Det är hög tid nu.

För vi alla vill ju bidra på bästa sätt för att minska aggressiviteten i trafiken liksom antalet dödade och svårt skadade.

Om artikeln

Publicerad: 2014-05-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Hastighet Trafikbrott Trafikövervakning