(Kisse)nöden har ingen lag – eller..?

Nöden har ingen lag sägs det. I vardagslag behöver nöden inte vara så dramatisk för att likväl vara påträngande. Hur många har inte då och då känt det vara nödvändigt att omgående tömma blåsan ? kissa säger en del - för att den inte ska riskera sprängas? Under bilfärd, i en buss utan toa eller under en stadspromenad utan en offentlig toa inom synhåll.

Det är inte straffbart att kissa på sig. Men föga behagligt, åtminstone sedan den första värmande effekten försvunnit. Särskilt om man är på väg mot ett mål för att träffa andra människor och inte har möjlighet till en renande dusch samt byxbyte. Oftast i förening med erforderligt skobyte.

Polisvittne

Blotta antydan av ett verkligt ”kissa- i byxan-scenario” får oss – i alla fall vi män – snabbt in på ett mer realistiskt alternativ. Kan jag någonstans på den ungefärliga plats jag befinner mig avlåta mitt vatten utan att påräkna att haffas av lagens långa arm om den når mig?
Så tänkte uppenbarligen en ung man i Uppsala när han på en mycket central plats i staden fann sig vara urinnödig över hövan. Varje sekund var dyrbar om han skulle undvika det föga behagliga eller ärofyllda byxkissalternativet. Den unge mannen spanade in en buske bakom en kiosk, där han lät strålen strömma ut. En polis såg det hela och ansåg att det fanns skäl upprätta en anmälan för förargelseväckande beteende.

Utan uppsåt

Tingsrätten ogillade klokt nog åtalet. Åklagaren gav sig emellertid inte. Överklagade domen men gick på pumpen även i hovrätten.
Ty även hovrättens ledamöter, där erfarenheter från liknande akuta incidenter får förutsättas finnas, fann sig snabbt föranledda att fastställa domen. Killen hade ju vidtagit åtgärder för att inte synas. Alltså ansågs han ej haft uppsåt att väcka förargelse hos allmänheten.
Bra så: omdömesgilla domstolar i båda instanser!

Rim och reson

Samtidigt blir folk förbannade när urinsvinerier förekommer, där killar kissar hejvilt på gator och torg och stanken av piss kan förnimmas flera kvarter bort. Under festivaltider festas och urineras det hejvilt i både portar och fullt öppet ute på gatorna. Där är kritikstormen på andra hållet: var finns polisen som kan hålla efter kiss-sabotörerna?
När det kommer till en eventuell lagföring är det viktigt att åklagaren håller huvudet kallt och noga överväger om det känns rimligt att ärendet får prövas i domstol.

Om artikeln

Publicerad: 2013-05-24 06:00
Kategori: Krönika
Taggar: förargelseväckande beteende Hovrätten tingsrätten