Hur ska ett uppmärksammat och djupt tragiskt trafikmål rättsligt sluta?

Riksåklagaren kämpar vidare och har överklagat Göta hovrätts dom i målet till Högsta domstolen. Hovrättens påföljdshöjning från 2 år och 4 månaders fängelse till 2 år och 6 månader är otillräcklig enligt riksåklagaren. Jag instämmer helt men även om Högsta domstolen skulle släppa upp målet och pröva det, kommer utfallet aldrig att motsvara vad den allmänna rättsuppfattningen eller ? vad folk i allmänhet ? anser vara rimligt.  Nå, vad gäller målet då?

En tidigare för två fall av grovt rattfylleri fängelsedömd man har återfallit i brott. Han har druckit alkohol i flera dagar och även intagit narkotika. Utan lov har han satt sig i en bil och med mycket hög alkoholkoncentration (2,50 promille) i blodet har han kört bilen i ett tätbebyggt område i Värnamo kommun på ett mycket hänsynslöst och vårdslöst sätt. Färden har slutat med att han kört på och dödat en drygt ett och ett halvt år gammal flicka.
Tingsrätten – liksom för övrigt hovrätten – såg mycket allvarligt på det inträffade. I båda domstolarna redogjordes för viss skärpning av lagstiftningen gällande vållande till annans död, grovt brott. Hovrätten konstaterade att bilfärden slutade med en olycka av allra allvarligaste slag, den lilla flickans död. Samtidigt ansåg hovrätten inte att det kommit fram något som bevisar att gärningsmannen under körningen har varit i det närmaste helt likgiltig inför att någon sådan faktiskt skulle inträffa. Därför kan man inte döma ut ett fängelsestraff enligt den högre delen av straffskalan.

Skärpt straff

Riksåklagaren delar inte hovrättens bedömning och vill nu alltså kämpa för en ändring med en väsentlig straffskärpning i Högsta domstolen. Även om riksåklagaren skulle få rätt, blir slutresultatet inte alls i harmoni med vad folk i allmänhet anser. Så mycket är säkert. Den hittills allvarligaste påföljd någon fått, som grovt rattfull kört ihjäl människor, är den lastbilschaufför som för numera ganska många år sedan i Skåne utplånade en hel småbarnsfamilj och dödade ytterligare en kvinna. Alla befann sig i mötande fordon som rattfylleristen, som färdades i fel körriktning med sin tunga lastbil, krossade. Lastbilschauffören fick fyra års fängelse.

Inte realistiskt

Det nu aktuella målet skulle för att motsvara ett straffvärde som ligger i harmoni med den allmänna rättsuppfattningen behöva föranleda fängelse i 6 år. Det tror jag inte är realistiskt. Men allmänheten har – utomordentligt förståeligt – en fördömande och mycket hård syn på brottsliga gärningar av det här slaget. Rattfylleristen har nämligen – förutom att han dödat den lilla flickan – förstört livet för alla de anhöriga.

Fotnot
Efter det att krönikan skrevs har HD beslutat bevilja prövningstillstånd i målet.

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-16 06:15
Kategori: Krönika
Taggar: Alkohol Rattfylla rättslig straffskala