Är detta början på en upprensning i branschen?

Då var det återigen dags att berätta lite om vad som sker i TIA.
Nu har jag verkligen fått känslan av att det börjar röra på sig i vår bransch. En åkare från Skara har blivit frihetsberövad på grund av ekonomiska oegentligheter.

Kan detta vara början på en välkommen upprensning inom åkeribranschen? Det kan ju kanske åtminstone vara en bra början – men det finns så klart många ”tvivelaktiga företag” i vår omgivning som med oschysta metoder slår ut många seriösa aktörer. Alltså fina svenska företag som vill överleva och föra den välrenommerade åkerinäringen vidare in i framtiden.
När ni läser det här så har det antagligen hänt mycket i fallet om Skaraåkeriet. Och vi ska ju inte döma någon i förhand.
Men det är bra att man får upp ögonen för det uppenbara och förhoppningsvis för detta det goda med sig, att de oseriösa kanske tar ett steg tillbaka.

Våra krav

Vad gäller TIA kan jag berätta att samarbetet med våra kollegor i grannländerna Norge och Danmark fortsätter med oförminskad fart. Vi kommer att genomföra – eller när detta läses, ha genomfört – någon typ av aktion för att understryka våra krav till de parlamentsmedlemmar som fått vårt brev i sina händer.
Ett av de viktigare kraven i detta brev är kravet på ett stopp av den fruktansvärda sociala dumpning som håller på att ske runt omkring i Europa. Vi ställer oss även bakom kravet på en ny myndighet som har kompetensen och kraften att kontrollera och straffa de förare och åkerier som inte sköter sig. Alltså att man ger poliser och åklagare de verktyg och befogenheter som krävs för att kunna övervaka branschen. Detta krav omfattar även utbildningsmöjligheter för de myndighetsutövare som vill förkovra sig inom sitt gebit. För det finns nog många som vill det – och som ett resultat av det, kan det sedan bildas en ny specialorganisation för hela kontrollverksamheten.

Ny hemsida

Ni som brukar titta in på vår hemsida kommer snart att möta en ny sådan. Vi gör den här uppfräschningen för att skapa en mer tilltalande plattform för fortsatta dialoger på nätet. Det är vår förhoppning att vi kommer att få konstruktiv och saklig kritik från er alla, så att vi kan skapa en hemsida som alla känner sig delaktiga i.
Snart går vi in i ett nytt år – och redan nu planerar vi för ett nytt årsmöte. Ni som känner att ni kan och vill jobba för den goda sakens skull, ta kontakt med oss i styrelsen. Vi behöver er alla och den entusiasm som många av er besitter. Tolka inte detta som att vi har tappat stinget i styrelsen. Nej, men det behövs alltid nytt engagemang om en förening ska kunna fortsätta och för att kunna bli en organisation att räkna med.

Vit snö – svart halka

Slutligen kan jag konstatera att vintern på många håll tycks dröja. Stora delar av landet är i skrivande stund helt snöfria. Men vit snö är å andra sidan lätt att se och därmed också halkan som den för med sig. Värre är det med den svarta halkan. Tänk på att den kan lura bakom nästa krök. Så ta det därför lugnt och försiktigt. Samtidigt hoppas vi att alla som använder våra vägar också har fordon som är rätt utrustade för klimatet. Vi vet ju av erfarenhet att det kan vara lite si och så med det.
Med dessa ord önskar jag och hela TIA-styrelsen er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
Och du, tänk på att det finns alltid någon som väntar på dig!

Om artikeln

Publicerad: 2011-12-16 06:45
Kategori: Krönika
Taggar: europa lastbilsbranschen Oschysta metoder