Dubblera gärna hastighetsböterna vid vägarbeten

Yrkesförarnas arbetsmiljö har försämrats påtagligt. Detsamma gäller för vägarbetarna. Vägarbetarna känner ingen trygghet när skyltar med reducerad hastighet sätts upp kring deras arbetsplatser. Förslag om fördubblade böter har förts fram. Men skulle det hjälpa? Knappast. De förare som följer normerna berörs ju inte. De andra ? de hänsynslöst egoistiska och aggressiva förarna ? vet att risken att bli avslöjad genom polisens synliga kontroller är väldigt liten. Därför kommer denna kategori förare att strunta totalt i kraftigt höjda böter.

Yrkesförarna har fört fram ökad stress och jäkt på vägarna och har – i likhet med vägarbetarna – betonat ökad egoism och aggressivitet i trafikmiljön. Det är inte konstigt att Arbetsmiljöverket vill titta närmare på hur arbetsmiljön i stort ser ut för yrkesförarna. En viktig komponent i sammanhanget är självfallet hur fort yrkesförarna själva far fram. Många känner säkert en press uppifrån att köra för fort.

”Julafton”

Intressant i sammanhanget är att såväl yrkesförarnas som vägarbetarnas försämrade arbetsmiljö i högsta grad berör allas trafiksäkerhet. Med den genant ringa polisiära trafikövervakning vi har i landet, är det förståeligt att de hänsynslösa normöverskridarna känner det som vore det julafton varje dag när risken att åka fast är så liten och när de själva kan bestämma vilken hastighet som ska gälla. Oavsett om det råkar finnas vägarbeten längs färdvägen, gäller det för dessa lagöverträdare att komma fort fram, emellan och förbi hindrande bromsklossar till förare, som envisas med att hålla föreskriven hastighet.

Kontrollera med fantasi

Det är hög tid att sluta vara hygglig och enbart synlig från polisens sida. Polisen måste tillämpa dold hastighetsmätning och med fantasi placera mätutrustningen i till exempel till synes alldagliga fordon. Det är först då de hänsynslösa förarna kan komma att känna sig en smula osäkra och kan dra sig för att dra på i vanlig ordning.
Och dubblera gärna hastighetsböterna vid hastighetsöverträdelser i samband med vägarbeten! Men viktigast av allt: se till att risken ökar betydligt att åka fast. Sätt gärna upp fler mobila fartkameror åtminstone på känsliga vägavsnitt.

Ond bråd död

För kom ihåg: Trafiknormerna ska gälla alla. Oavsett om vi är yrkesförare, ”vanliga” bilister eller andra trafikanter. Det är orimligt i längden att bara ett fåtal ska hålla gällande hastighetsbestämmelser medan alltfler bestämmer sin egen fart och lockar ännu fler att följa efter. Vill vi få ned antalet dödade och svårt skadade i trafiken måste vi alla respektera regelsystemet och köra nyktra, med laglig hastighet och visa varandra hänsyn. Aggressivitet hör lika lite hemma i trafikmiljön som på krogen. Det slutar bara illa. Ibland dessvärre med ond bråd död.

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2011-08-12 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: