Trafiksäkerheten måste göras tillgänglig

Detta år ? 2010, är tillgänglighetens år. Det är inte bara fysiska miljöer som ska vara tillgängliga för alla i samhället utan även i stor utsträckning säkerheten. Trafiksäkerhet är något som berör alla. Alla ska vi samsas om en begränsad yta i trafiken. Såväl privatbilisten som yrkesföraren. Här är jag lite orolig.

Vad händer med säkerhetstänkandet och tillgängligheten i år? Vi har den 1 april fått en så kallad supermyndighet som ska täcka in flera stora områden. Trafikverket har bildats och ska ersätta Vägverket, Banverket och delar av Sjöfartsverket. Men vart tog säkerhetsfrågan och trafiksäkerheten vägen? Förvisso centraliseras allt mer i samhället men trafik och trafiksäkerhet måste hållas så enkelt som möjligt så att alla blir delaktiga i det skadeförebyggande arbetet. Information, innovationer och nyheter måste vara enkla, lättbegripliga och tillgängliga för alla. Detta är mycket viktigt eftersom det annars finns stor risk för att inte alla kan få samma möjlighet att lära mer om trafikens risker och så vidare.

Intressanta frågor

Jag tror inte att vi med en stor supermyndighet på trafikområdet (det nya Trafikverket) automatiskt får en förhöjd trafiksäkerhet, bättre skadeförebyggande arbete, med mera. Istället tror jag att man borde satsa mer resurser på att lyfta fram de erfarenheter som finns lokalt exempelvis från de yrkesförare som har idéer och tankesätt som kan förbättra arbetsmiljö och trafiksäkerhet för många. Den närmaste tiden tror jag också att det är särskilt intressant att se hur arbetsmiljöfrågorna och trafiksäkerhetsfrågorna för yrkesförare kommer att uppmärksammas av den nya myndigheten.

Bra början

Det blir med andra ord en tid för prövning och tid för att ställa nya och utmanande frågor till den ansvariga myndigheten för trafiksäkerheten i Sverige – Trafikverket. Alltid en bra början att kunna veta vart man ska vända sig med en trafikfråga. Myndigheterna har varit många att hålla reda på: Vägverket, Transportstyrelsen, SIKA, Banverket, med flera. Synd bara att den nya supermyndigheten inte fick ett klarare namn. Historiskt kommer vi ihåg Trafiksäkerhetsverket. I andra länder talas om Traffic Safety. Inget fel på trafiksäkerhet alltså.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och krönikör på trafikområdet

Om artikeln

Publicerad: 2010-04-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika