Lättare bli rik på spel än arbete

Kan en ung pokerspelande man verkligen vinna en skattetvist i domstol mot det väldiga och resursstarka Skatteverket? Är det inte alltför verklighetsfrämmande?

Den lille mannens kamp mot staten känns emellertid alltid ädel och medför ofta att vi hejar på den till synes svagare parten. Och i det här fallet lönade sig verkligen den rättsliga kampen för den unge mannen. Hela 4 267 020 kronor i form av pokervinster från The London Open och från Internetspel förklarade Länsrätten i Stockholms län vara skattefria och gick därmed emot Skatteverket, som tidigare beskattat den unge mannen för vinsterna. Han tillerkändes också ersättning för sina rättegångskostnader med 15 000 kronor.

Tuff uppgift

Är man spelare låter man sig naturligtvis inte nöja med ett skattebeslut som känns felaktigt, även om det kan kännas tufft att processa mot mäktiga Skatteverket. Det kan alltså löna sig att stå på sig och satsa friskt.
Länsrätten ansåg det avgörande vara om poker- och kasinoverksamheten bedrevs från ett företag inom EU/EES-området. Eftersom den pokerspelande mannen gjort det troligt att verksamheten bedrevs från Cypern och domstolen inte ansåg det rimligt att en privatperson ska föra full bevisning om var och hur ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet, måste Skatteverket bryta denna presumtion för att vinna målet. Och länsrätten ansåg inte att Skatteverket hade lyckats visa att den aktuelle näringsidkaren inte bedrev verksamheten från ett EU/EES-land. Därmed gick Skatteverket alltså på pumpen i länsrätten.

Mer lönt än jobb

Det är alltså betydligt enklare att göra sig en förmögenhet genom att bli en skicklig pokerspelare än att med hög skuldsättning utbilda sig till ett välavlönat arbete, som dock inte alls ger samma utdelning som ett skickligt pokerspel kan ge. Men – får jag för egen del säga – det låter lite mer äventyrligt och en smula trist att vara pokerspelare. Kanske beror det bara på att jag tycker att allt spelande är så erbarmligt tråkigt. Men för all del: inte skulle jag tacka nej till att på laglig väg kunna kamma hem över drygt fyra miljoner skattefritt!
Inte märker jag någon särskild debatt kring denna skattefrihet heller. Rot- och Rutavdragens vara eller inte vara tar all plats.

Inget pokeransikte

Det borde vara lättare än det är idag att genom idogt och hårt arbete få ihop åtminstone en liten förmögenhet. Skattetrycket får inte vara för högt på lönearbete. Det leder bara till en lockelse att arbeta svart.
Alla är inte lämpade att spela poker. Ty för sådant spel krävs ett pokeransikte. Det är inte alla födda med. Inte jag i alla fall.

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: