Du kan vara polisens förebild

Som ny krönikör i tidningen Proffs kommer jag att diskutera och filosofera över trafiksäkerhet och skadeförebyggande arbete. Som forskare är min uppgift vara med i debatten och väcka, oroa och förarga.

I mitt dagliga arbete som trafikskadeforskare slår det mig hur viktigt det är att man ser människan i trafiken och hennes begränsningar. Vi vet att de flesta trafikolyckorna inträffar på grund av att föraren har gjort ett eller flera misstag i sina handhavanden. Medierna har fel när de rapporterar att halkan eller det dåliga vädret har orsakat den där olyckan. Vädret orsakar aldrig olyckor. Det är istället föraren som kört över sin förmåga och inte heller anpassat sin körning till väglaget.

Ni är förebilder

Inga fordonsförare har så goda möjligheter att agera som goda förebilder i trafiken som just lastbilsföraren. Den nya lagen om yrkeskompetensbevis för bland annat lastbilsförare innebär att lastbilsföraren har en hög och bra status som yrkesförare. De är överlägsna bland annat utryckningsförare (polisbilsförare som ambulansförare) som har betydligt svajigare utbildningsförhållanden.

Som lastbilsförare ska du använda detta utbildningsförsprång till att varje dag vara en förebild i trafiken. Du syns nämligen med ditt ekipage och du kan också synas som en god förebild. Genom att köra och agera professionellt i trafiken blir du en förebild för andra och gör samtidigt ett professionellt intryck för den ungdomsgeneration som står i valet att välja yrke, kanske att bli en yrkesförare.

Oskyldiga drabbas

Under de senaste två åren har jag studerat olyckor med polisbilar i Sverige. Sedan nollvisionen infördes år 1997 fram till 2007 har drygt 1 800 polismän skadats i trafikolyckor. Därtill ska läggas fler personer som skadats i dessa olyckor och som har varit motpart i polisbilsolyckorna. Det visade sig att det var vanligast att polisbilarna kraschade med andra personbilar. 415 personbilar var inblandade i dessa olyckor. Men också lastbilar var inblandade i polisbilsolyckorna. Under dessa år hade polisbilar krockat med totalt 58 lastbilar vilket utgjorde 8,5 procent av alla motpartskrascher. Alla dessa krascher är ett misslyckande. I mer än hälften av fallen var polisbilsföraren vållande till krascherna. De har helt enkelt sämre körutbildning, lägre status som utryckningsförare men framför allt drabbar deras bristande körrutiner andra oskyldiga trafikanter.

Harmoni = säkerhet

Jag tror att många yrkesförare inom tung trafik kan vara mycket bra förebilder för utryckningsförare och oss andra i trafiken. Det handlar om att ta det lugnt, visa avsikterna och samspela med andra trafikanter. En professionell lastbilsförare vet alltid att det inte finns några tidsvinster att göra med att höja hastigheten. Harmoni och säkerhet går alltid hand i hand. I nästa krönika återkommer jag med fler tankar om trafiksäkerheten och säkrare transporter i framtiden.

Jörgen Lundälv
Docent i trafikmedicin
Umeå universitet

Om artikeln

Publicerad: 2010-03-26 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Gästkrönika