Gör tranporter till en valfråga

Så här i inledningen av valåret kommer jag att tänka på att det är mycket man önskar sig från politiskt håll. I valrörelser är partierna ute mycket och pratar med människor, vilket gör att man kan ha lättare än vanligt att påverka.

Passa på att framföra din åsikt till politiker på gator och torg. På min önskelista till politikerna står bland annat skarpare lagstiftning kring transportköpares ansvar för transporterna de köper, tydligare kvalitetskrav för transportupphandlingar i Lagen om offentlig upphandling och, allra överst, att transporter hamnar på agendan i valrörelsen.
Det anses väl inte vara en vinnarfråga. Det kanske stämmer, men mycket handlar om hur man presenterar ämnet, och att man överhuvudtaget presenterar det. Jag har svårt att tänka mig att människor skulle vara särskilt ointresserade av något som är så centralt i tillvaron.

”Partiundersökning”

Detaljfrågor kring transportköpares villkor eller yrkesförares vardag kanske aldrig blir några kioskvältare, men det finns ju andra frågor runt omkring som påverkar oss alla, från vägbyggande till miljölagstiftning.
Som en första koll kikade jag in på de två största partiernas hemsidor för att se vad de tycker och om de lyfter ämnet. Efter en del letande hittade jag några ståndpunkter som jag nu vill delge er. Detta utan några som helst anspråk på att ha gjort en fullständig genomgång eller på att förmedla hela bilden.

Andra förslag?

Socialdemokraterna vill bland annat bryta Sveriges beroende av olja till år 2020, öka produktionen av förnybar energi och att alla nya bilar som säljs i Sverige från och med 2012 ska ha alkolås. Man vill höja anslaget till Arbetsmiljöverket med 100 miljoner kronor per år för att få fler arbetsmiljöinspektioner i särskilt olycksdrabbade branscher.
Moderaterna vill öka anslagen till investeringar och drift och underhåll för väg och järnväg. Man vill ha internationella lösningar i klimatarbetet och visionen är att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser 2050 är noll. Miljöbilsdefinitionen ska skärpas och EU ska ställa tydliga krav på att begränsa personbilars och den tunga trafikens utsläpp.
Vad tycker du om detta? Har du andra förslag? Låt en politiker få veta din åsikt!

Lasse Holm
Verksamhetschef QIII
…som för övrigt njuter av det välsignade ljuset som äntligen lyser över oss alla igen…

Om artikeln

Publicerad: 2010-02-26 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: