Kanske har du inte samma tur som ”Kalle”?

En som äger ett transportföretag med tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och som är trafikansvarig i denna verksamhet är naturligtvis starkt beroende av att vara betrodd med innehav av körkort. Inte minst gäller detta om ägaren också är yrkeschaufför själv.

Det säger sig självt att allt går åt skogen om körkortet ryker. Och i dessa dagar är det inte bara att tåga iväg till Arbetsförmedlingen och få ett annat arbete. Något att tänka på för den aktive transportföretagaren så att man inte försätter sig i en situation som den jag nu ska berätta om. Och där kampen mot Länsstyrelsen kanske inte alltid slutar lika lyckligt som här.

Hårdhudad Länsstyrelse

Transportföretagaren – låt oss kalla honom Kalle Månsson – var lite slarvig under några år från 2005 till 2007. Inte mindre än fem trafikrelaterade förseelser blev han lagförd för då. Två var helt och hållet hans ”egna” medan tre rörde en anställd som hade varit slarvig med att använda färdskrivaren som han borde. Och som trafikansvarig i verksamheten drabbade dessa färdskrivarförseelser också Kalle Månsson straffrättsligt. Precis som de bör göra.
Nu uppkom frågan hos Länsstyrelsen om Kalle Månsson fortsättningsvis borde vara betrodd med att inneha körkort. Länsstyrelsen ansåg för sin del att också färdskrivarförseelserna borde drabba Månsson och läggas honom till last när det gällde att bedöma om det fanns grund att återkalla Månssons körkort. En tuff och hårdhudad Länsstyrelse med andra ord. Stackars Kalle Månsson: bäva månde han. Hela hans yrkesverksamhet kunde rämna som ett korthus om Länsstyrelsen fick som de ville.

Till Regeringsrätten

Det rådde ingen tvekan om att Länsstyrelsen hade skäl att darra lite på manschetten i sin kamp i förvaltningsdomstolarna mot Kalle Månssons körkortsinnehav. I äldre domstolsavgöranden fanns nämligen exempel på att arbetsgivare inte ansetts kunna bli av med körkortet när de fällts för gärningar som begåtts av anställda. Frågan var alltså om Regeringsrätten, dit frågan drevs, likväl skulle gå på Länsstyrelsens hårda linje. Eller skulle de vara nådiga i sin bedömning och låta Kalle Månsson behålla sitt körkort? Det som han var så oändligt beroende av för att driva sitt transportföretag vidare.

Goodwillvärden

Jomenvisst! Kalle Månsson fick till slut rätt att behålla sitt körkort. Han kunde alltså jobba vidare. Inte heller i hans fall fann Regeringsrätten att de förseelser han fällts för som trafikansvarig hade ett sådant samband med hans körkortsinnehav att de utgjorde grund för att återkalla det. Kalle Månsson kunde pusta ut! Nu var hans arbetssituation räddad.
Vad kan vi lära av fallet? Om jag vore transportföretagare skulle jag nog bli eftertänksam och försiktig. Det är inte alls säkert att Regeringsrättens mildare bedömning håller i all evighet. Tiden kanske snart är mogen att beträda den lite tuffare väg som Länsstyrelsen föreslagit. Och då kan det vara klokt som transportföretagare att redan nu söka bedriva verksamheten på ett alltigenom lagligt sätt. Inpränta hos de anställda vikten av att normerna ska följas till punkt och pricka. Om inte annat så finns här stora goodwillvärden att hämta in för företaget. (Regeringsrättens dom den 23 september 2009 i mål 7587-07).

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2009-10-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: