Have it your way!

Nu i kristider hänger företagens överlevnad till stor del på varumärket. Varumärken är alltid viktiga men i lågkonjunktur köper människor nästan bara från företag som de känner lojalitet med. Jag är nyfiken på hur varumärkena fungerar - hur man kan få människor att tänka på ett positivt värde när de ser en logotyp. Så nyfiken att jag köpte några böcker i ämnet och lärde mig i alla fall lite.

Böckerna lärde mig till exempel att varumärket varken finns i produkten eller inne i företaget, utan enbart i kundens medvetande. Varumärket är som ett tyst avtal mellan företaget och kunden, där företaget erbjuder kunden något speciellt.
För att företaget ska lyckas måste erbjudandet lösa ett verkligt problem eller behov som kunden har. Varumärket måste också vara konsekvent – om företaget ändrar varumärket kan detta ses som att de försöker krypa ur avtalet med kunden. Ett bra varumärke väljer också bort en målgrupp för att knyta en annan starkare till sig. Här finns de flesta varumärkesmissar. Man breddar varumärket för att passa fler och förstör därmed de värden som man byggt upp och som skapat lojalitet. En lösning på detta problem är ökat fokus på det som är speciellt i varumärket, då ökar lojaliteten från den målgrupp man redan har som kunder och så säljer man mer till dem.

Hamburgerexempel

Konkurrenternas erbjudanden måste vägas in och ens egen attack ska hamna rakt i konkurrentens svaghet. Ett känt exempel är McDonalds som dominerade marknaden tack vare sin snabbhet, till priset av en långt driven standardisering. Burger King satte in sin attack just mot standardiseringen – Burger Kings kunder fick påverka hur deras hamburgare skulle serveras och ett starkt varumärke liksom sloganen ”Have it your way!” var född.
I vår bransch säljs transporter från punkt A till punkt B, hur dessa utförs och till vilket pris är hela skillnaden och därför består transportörernas varumärken till stor del av detta. Det fina är att även köparnas varumärken påverkas av hur transporterna går till. Därför innebär ”Have it your way!” i transportbranschen allt oftare att transporterna är miljöanpassade, trafiksäkra och med god arbetsmiljö.

Lasse Holm
Verksamhetschef QIII
…som för övrigt undrar varför små hundar alltid skäller medan stora hundar är tysta?

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-09-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: