Det moderna samhället har skapat fler egoister

I takt med att vi fått fler kameror längs vägarna som hastighetsövervakare, förefaller polisaktiviteten ha avtagit på ett olyckligt sätt. Jag ser åtminstone allt färre poliser längs E4 mellan Malmö och Stockholm, där jag ofta kör. Inte ens i normalt polisaktiva Östergötland ser mina spanande ögon tecken på polisnärvaro i trafiken. Trots att den verkligen behövs.

Massor av trafikbrott dyker upp framför och bakom mig. Hastighetsbrott, aggressiv körning – till exempel ”klossintill-körning” – för att visa sin avsky mot framförvarande omkörande fordon i laglig hastighet. Brotten förblir obeivrade. Gärningsmännen kommer undan sina uppenbara normöverskridanden.

Polisen behövs

Längs våra motorvägar finns tyvärr inga dämpande kameror. Hade de funnits hade de förhoppningsvis kunnat avslöja en och annan fartsyndare och förebyggande dämpat hastigheten. Men kamerorna hade inte hjälpt för att komma åt de andra förbrytarna. Alltså behövs polisen. I högsta grad. Vi vill inte ha djungelns lag i trafiken. Var har ni poliser tagit vägen? För inte har ni väl dragits in av era chefer under hänvisning till andra mer prioriterade områden?

Saknar reson

Normöverskridanden finns mer än i trafiken. Följderna är väldigt olika. Ofta drabbas små syndare medan de grövre fallen kommer undan. Jag tänker på normöverskridanden i stort. Det vill säga inte bara de straffrättsliga utan också sådana moraliskt/etiskt förkastliga handlingar som väcker de flestas avsky. Den som beslutar om eller girigt roffar åt sig orimliga bonus- och pensionspengar kommer undan med lite skamartiklar. Den som glömmer betala in 10 kronor i trängselskatt i rätt tid åker på en tilläggsavgift på 500 kronor. Utan att påminnelse först har skickats ut. Utan rim och reson. Skam och snudd på ocker från samhällets sida!

Finns ”vägens riddare”?

Oproportionerligt i förhållande till följderna för dem som ger och accepterar oskäliga summor för arbete, till exempel som chef för AMF.
Man kan med fog fråga sig: har vi några ledare att lita på idag? Några icke girigbukar om man skrapar lite på den välansade ytan? Har vi kvar några vägens riddare? Jag vet inte. Jag bara ställer frågan.
Ett tror jag är säkert. Det moderna samhället har skapat fler egoister som i varje läge vill gynna sin egen situation på bekostnad av andra. Det gäller inom samhällslivet i stort och därför också på trafikens område. Idealisterna får vi leta efter med ljus och lykta. En och annan finns säkert men är tämligen svårfunnen.

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2009-04-24 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: