Behöver NTF ny ledning?

Kvaliteten på debattartiklar som förs in på Dagens Nyheters debattsida och på Svenska Dagbladets Brännpunkt är allmänt sett höga. Utrymmet är starkt begränsat och det är uppenbarligen många som trängs i portgången men aldrig släpps fram.

Dagen före julafton fanns ett inlägg av NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande) på Brännpunkt av förvånansvärt låg kvalitet. Rubriken löd ”Regeringen försämrar arbetet för trafiksäkerhet” och det lät spännande. Vad ont har regeringen gjort när det gäller det viktiga trafiksäkerhetsarbetet? Men efter att ha tagit del av själva rubriken var innehållet i artikeltexten helt undermåligt och innehöll bara ett ömkligt beklagande från NTF:s sida att regeringen aviserat att ett årligt statligt stöd till NTF på 25 miljoner kronor ska avvecklas. Det framgick tydligt att NTF var arga härför inte minst därför att staten tidigare garanterat NTF:s finansiering. NTF var också avundsjuka på Vägverket som misstänks ha gjort av med pengar som bättre borde ha kommit till nytta hos NTF. En synnerligen enkel partsinlaga således som jag inte begriper varför den tillåtits komma in på Brännpunkt.

För många aktörer?
När det nu framgick så klart att NTF var arga och sura på Vägverket kunde man rimligen ha förväntat sig en utförlig beskrivning av hur trafiksäkerheten missgynnats. Konkreta och tydliga uppgifter. Men inte ett ord om detta. Det verkade precis som om det var en självklarhet för alla att just NTF var predestinerade för att bättre än någon annan tillvarata trafiksäkerhetsintressena. Hur kan vi veta något om det om ingenting sägs? Bara några allmänna floskler om hur sorgligt det är att NTF blir av med pengar och att en del av dem går till Vägverket. Och? Jag bryr mig väl inte vem som verkar för att höja trafiksäkerheten. Vägverket kanske gör det mycket mer effektivt än NTF. Vad vet jag? För mig är det viktigast att trafiksäkerhetsarbetet stärks totalt sett, inte vem som gör vad. Kanske är det för många aktörer på scenen? Konkurrensen kanske rent av missgynnar trafiksäkerhetsarbetet?

Redovisning efterlyses
Under alla förhållanden tror jag en kraftig genomlysning av hela organisationen NTF vore på sin plats så att vi vanliga trafikanter får veta vad NTF hittills gjort med 25 miljoner kronor per år och vad som framöver inte kan utföras. Hur är det med de administrativa kostnaderna i förhållande till vad som direkt går till operativt trafiksäkerhetsarbete? Det vill vi veta. Inte ungefär utan exakt.
Och att ledningen bara kommit på tanken att slänga iväg en så illa underbyggd och lite konkretiserad debattartikel som den jag läste den 23 december, bådar inte gott. Det kanske är en ny ledning som behövs?

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

 

Om artikeln

Publicerad: 2009-01-30 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: