Du är pålitlig, jag vet!

I kylan och vinterväglaget prövas varje förares omdöme och förmåga att visa hänsyn. Det gäller självfallet både privatbilister och yrkesförare. Du som är yrkesförare kan enkelt testa dig själv. Anpassar du i ditt tunga fordon hastigheten efter snömodden och den troliga halkan därunder? Eller öser du på där du sitter tämligen skyddad och tänker mest på att hålla alla tider? För du vet ju utmärkt väl att din tyngd blir katastrofal vid en sammanstötning med en personbil.

Övertyga andra

Jo var lugn, jag litar på dig! Du är föredöme i trafiken och är både hänsynsfull och omdömesgill, drar ner på hastigheten och håller längre avstånd till framförvarande fordon. Jag visste det redan när jag såg hur pålitlig du såg ut. Fullständig nykterhet i samband med körning är en självklarhet för dig oberoende av årstid. Det känns tryggt att vi har yrkesförare som du ute på vägarna inte minst nu när bistra och hårda vinterförhållanden råder. Om du händelsevis skulle träffa på någon annan yrkesförare som inte har samma etiskt högtstående omtanke om andra i trafiken som du har, vore jag tacksam om du kunde söka påverka dem. Övertyga dem om att köra med den hänsyn som du alltid visar. För var och en som tar till sig ditt omtänksamma sätt att vara och köra har vi kommit en bit på väg för att öka trafiksäkerheten. Och trivseln. Det vill du väl medverka till?

Kusliga fakta

Och på tal om vikten av nykterhet i trafiken. Den borde vara självklar men är det likväl inte. Tänk om vi fått ett alkolåssystem som totalt omöjliggjort varje rattfull körning. Då hade det känts tryggare vid möten på smala vägar. Alltför många förare i de bilar vi möter har nämligen tyvärr alkohol i blodet. Kusligt och ofattbart.
Riksdagen har beslutat förlänga försöket med alkolås som villkor för att rattfyllerister ska få tillbaka körkorten. Hittills har försöket lett till ett minskat antal trafikolyckor med personskador. Men ledsamt nog har bara 11 procent av dem som dömts för rattfylleri varit med i försöksverksamheten. Värst av allt är dock att det inte för alla står fullständigt klart att det är uteslutet att köra med sprit i kroppen. Glädjande i sammanhanget är att de flesta av oss omedelbart ringer 112 om vi ser en misstänkt rattfylla. Vi vet att det är bråttom för att rädda liv

Sven-Erik Alhem
www.svenerikalhem.se

Om artikeln

Publicerad: 2008-12-19 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: