Så slipper du att kallsvettas

Alkoholpåverkad låter man bilen stå. Alltid. Det är en regel som är väl förankrad bland oss medborgare. Vi blir inte enbart straffade om vi kör rattfulla, vi fördöms socialt också. Med rätta. Men alla omständigheter i samband med körningen ska beaktas när det gäller att rättsligt fastställa om rattfylleribrottet är grovt eller av normalgraden. Det fick en man från Järfälla som varit ute och festat vid en leverantörstillställning erfara. Sedan han glad i hatten klokt nog tagit taxi hem uppstod en förveckling i samband med att han skulle betala taxiföraren. Passageraren upptäckte nämligen att han tappat sin plånbok. Och den behövs naturligen för att klara av betalningen för taxifärden. Efter en del strul och förvecklingar fick mannen för sig att han kunde ha tappat plånboken i samband med att han mekat med en äldre bil som stod på gräsmattan på den egna tomten vid huset. För att se om plånboken kunde ligga under bilen backade han den någon halvmeter. Precis då kom polisen. Och så uppdagades det att han var rejält rattfull (alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft uppgick till 0,95 milligram per liter).

Mildare straff

Vid Attunda tingsrätt dömdes mannen för grovt rattfylleri till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar.
Han överklagade till Svea hovrätt. Hovrätten fann att det räckte att döma honom för rattfylleri av normalgraden trots den höga alkoholkoncentrationen. Hovrätten tog hänsyn till att körningen bestått i att mannen kört bilen endast någon eller några meter på baksidan av sin egen villatomt ungefär klockan två på natten. Hovrätten beaktade också att det inte framkommit något som tydde på att mannen efter att ha flyttat bilen haft anledning eller för avsikt att fortsätta körningen. (underförstått om polisen inte kommit, min anmärkning.)
Hovrättens hyggligare bedömning har sin grund ibland annat ett vägledande avgörande från Högsta domstolen från år 2003. I det målet dömdes en alkoholpåverkad bilförare som bara körde några få meter på en parkeringsplats när en polispatrull stoppade honom. Högsta domstolen godtog den tilltalades uppgifter om att han efter denna korta körning skulle ha överlämnat bilnycklarna till en kvinnlig bekant som skulle ha kört honom hem om inte polisen hade ingripit.

Bättre samvete

Här ansågs alltså omständigheterna mildrande. Motsatsen gäller självfallet om du kör rattfull i tät trafik eller om du ? o hemska tanke! ? skulle köra en tung lastbil eller buss med enorma skadeverkningar som följd om något inträffar. I sistnämnda fall har jag som min personliga uppfattning föreslagit att trafikbrottslagen borde ändras så att yrkesförare alltid i sådana fall skulle dömas för grovt rattfylleri så snart alkoholpåverkan överskrider lagens miniminivå. Glädjande nog har många yrkesförare stött mig i denna uppfattning.
En viktig lärdom i sammanhanget är: rör aldrig en bil ens för att flytta den bara någon meter när du har druckit. Det är bättre att ta P-böterna om du kan riskera sådana eller att ringa efter en taxi och be taxiföraren flytta bilen åt dig. Då sover du med bättre samvete. Och slipper vakna upp kallsvettig efter vad du ställt till med.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2008-11-21 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: