Ekhult lägger tjänstevapnet på hyllan

Det här är min sista krönika i egenskap av polis. Jag går i pension inom en snar framtid. Det betyder inte att jag tänker sluta att skriva men jag kommer då att ?bara? vara krönikör, och kanske inte förekomma lika ofta som hittills. Men det finns en fördel med allt, som krönikör kan jag framföra mina åsikter på ett annat sätt och ta ut svängarna utan att fundera på om eller vem jag råkar trampa på tårna.
Så hur ser då min allra sista poliskrönika ut? Jo?

Häxprocess

Ett ordningsföreläggande på 1 800 kronor resulterade efter nästan två år i att ett åkeri fick en varning på trafiktillståndet. Jag fick ett telefonsamtal från den trafikansvarige och vi hade ett långt samtal där uttrycket ?häxprocess? hängde i luften. I korthet hade det hela gått till på följande sätt:
Den 16 november 2006 hade A, vi kallar honom så, stoppats och blivit rapporterad för att inte ha använt reglagen på färdskrivaren på föreskrivet sätt (redovisat rast hela tiden). Så långt var det okej tyckte A och godkände ett ordningsföreläggande på plats och betalade in boten. A utgick från att ärendet därmed var avslutat. Staten hade fått sitt och A en knäpp på näsan, allt borde därmed vara frid och fröjd trodde A. Men efter nästan två år(!!!) kommer ett brev från länsstyrelsen i Skåne län där man tilldelar bolaget en varning för den redovisade förseelsen.

En tanke?

Brevet innehöll standarformuläret för när ett trafiktillstånd ska återkallas, det vill säga allvarliga missförhållanden med mera, med mera. Tydligen tyckte länsstyrelsen inte att det förelåg allvarliga missförhållanden och nöjde sig med en varning. Nog så allvarligt för ett åkeri.
Jag fick en tanke som jag naturligtvis inte kan bevisa – men om A hade nekat att skriva på ett ordningsföreläggande skulle kanske rättsprocessen ha tagit en något annorlunda vändning. Först ska ärendet gå igenom en utredningsavdelning, redovisas till en åklagare som kanske skriver ut ett strafföreläggande, vilket går att bestrida, och slutligen beroende på åklagarens arbetsbelastning en eventuell stämning till tingsrätten där ärendet prövas. Det kan vara något att tänka på när man står på vägen, chansen att slippa obehagliga överraskningar ökar naturligtvis om fler får granska ett ärende.
Epilog
Så till sist, men framförallt, vill jag härmed passa på att tacka för alla mail, telefonsamtal och debatter ni och jag har haft genom åren.

Lasta och kör med omdöme
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2008-11-21 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: