Resoluta åtgärder uppskattas

Det är vanligt att utländska förare som kör för fort eller bryter mot någon annan bestämmelse och åker fast, med ett leende tar emot böteslappen och åker vidare. En stund senare rivs lappen och inget mer händer. Härigenom skapas också bristande respekt för gällande hastighetsgränser. Djupt otillfredsställande från en lång rad synpunkter. Många svenska yrkesförare är förbannade därför att de själva utomlands har fått stanna kvar längs vägen till dess böterna är betalda. Egentligen är det inget annat än en skandal att det bristfälliga systemet har fått fortgå under så lång tid i Sverige.

?Kors i taket?

Sent omsider är en ändring uppenbarligen på väg. Kors i taket! Efter alla dessa år! EU-kommissionen vill nu göra det lättare att föra uppgifter som gäller trafikbrott över gränserna inom hela EU. Det ska inte längre vara möjligt att komma ifrån böter i Sverige genom att riva böteslappen. Lagens långa arm ska följa efter till hemlandet om så behövs. Ett nytt EU-direktiv ska sätta ?P? för det närmast skrattretande enkla sätt som utländska förare klarat sig från böter vid trafikförseelser här i landet. Direktivet kommer att omfatta bland annat hastighetsbrott, körning mot rött ljus och bilbältesförseelse.
Tanken med den skärpta regleringen är främst att gagna trafiksäkerheten. Men självfallet är reformen också en rättviseinriktad. Effekterna av lagöverträdelser måste drabba alla lika oavsett i vilket land den misstänkte är hemmahörande.

Tandlös tiger

Lika angeläget är det enligt min mening att komma till rätta med pajaseriet med obetalda parkeringsavgifter. I Malmö har ett tiotal bilägare obetalda parkeringsavgifter om mångmiljonbelopp. Det är en drift med myndigheterna att systemet får fortgå. Därtill kommer att de som använder de bilar som hyrs ut och brukas utan hänsynstagande till parkeringsbestämmelserna, drar nytta av att parkeringsavgifterna är så höga som möjligt. Därigenom har de lättare att finna platser för sina fordon. För mig är det uppenbart att en bil, där minsta misstanke om systemutnyttjande föreligger, ska låsas fast eller transporteras bort och återfås först efter lösen av avgiften inklusive höga administrativa kostnader. Om den ordningen tillämpas strikt bör marknaden snart vara borta för detta illojala systemutnyttjande.
När ett sådant utnyttjande får bestå utan åtgärder leder det till ett hån mot samhället. Resoluta och rättvisa åtgärder mot illojala och egoistiska systemutnyttjare uppskattas av de flesta. Och bland lojala samhällsmedborgare blir uppskattningen extra stor när handlingskraft visas på ett under lång tid eftersatt område. Motsatsen är förödande för tilltron till samhällets kapacitet och förmåga. En tandlös och orkeslös tiger har alltid varit dödsdömd i längden. Så också ett uppgivet samhälle utan handlingskraft.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2008-05-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: