Fjantargument håller inte i rätten

Ordningsföreläggande på vägen, rapport eller domstol? Nu ska jag på begäran av många förare, efter min förmåga och mina kunskaper, försöka reda ut vad som gäller i den svenska rättsordningen. Jag har förstått att det finns många frågor.

Vi börjar med ordningsföreläggandet. När det väl är underskriven ute på vägen är det att betrakta som en lagakraftvunnen dom. Men om det finns sakskäl går det att begära undanröjande vid den tingsrätt där ärendet hanteras. Där är det rätten och åklagaren och den som har skrivit under föreläggandet som äger frågan. Polisen har inget att göra med en begäran av ett undanröjande på annat sätt än att åklagaren eller rätten kan ge ett utredningsdirektiv och begära kompletteringar.
Vad är sakskäl? Till exempel att gärningen inte finns beskriven i gällande rätt. Att gärningsbeskrivningen inte är korrekt angiven på föreläggandet. Det är sakskäl enligt mitt förmenande. Fjantargument som att det är för dyrt eller att ?jag kände mig pressad att skriva under för att komma vidare lite snabbare? tror jag aldrig håller i rätten vid en begäran om undanröjande.

Förnekande

Ett förnekande ute på vägen, vilket är helt tillåtet, resulterar i en rapport som hamnar hos en utredare där invändningar och skäl för förnekandet ska vägas mot lagstödet i rapporten. I de flesta fall blir det ett telefonförhör för att höra om den som är misstänkt håller fast vid sitt förnekande. Om det är så går rapporten till åklagare som kan ta ut stämning till domstol. I stämningsansökan anger åklagaren exakt vad åtalet omfattar, vilken bevisning han åberopar och det kan vara rapporten och eventuella vittnesförhör.

Noggrann bevisvärdering

Så till en annan, som jag har förstått, viktig fråga: Riskerar jag ett utökat åtal om jag går till rätten?
Jag kan bara säga att jag efter snart 40 år som polis och vittne i väldigt många rättegångar aldrig varit med om att någon åklagare har utökat åtalet utöver det som är angivet i stämningsansökan vad gäller trafikförseelser. Vi har kunniga och professionella åklagare i Sverige som ser lika mycket till den som är åtalad som till lagstiftningen. Vi har kompetenta och grannlaga domstolar som noga värderar bevisen innan det blir en dom.
Så till sist men framförallt. Tills dess att motsatsen är bevisad, vägrar jag att tro att en svensk polis skulle sätta sin yrkesmässiga heder i pant med hot om ?att skriver du inte under så ska jag rapportera dig för mera saker?.

Lasta och kör med omdöme och väl mött i nästa nummer!
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2008-04-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: