Färdskrivarbesiktning ? Ditt ansvar!

När ska färdskrivaren besiktigas - och får jag påminnelse när det är dags? Hur fungerar rättssystemet?
Jag får många telefonsamtal om det här och jag ska nu försöka att reda ut vad som gäller.
Välkomna till den här krönikan. Nu kör vi.

Vi börjar med färdskrivaren.
Det får inte gå mer än 24 månader mellan besiktningarna, och det gäller datum till datum. Vid kontroll tar företaget som besiktigar färdskrivaren bort den gamla installationsskylten och sätter dit en ny med datum när färdskrivaren var inne för kontroll och blev godkänd.

Ingen påminnelse

Och nu och det är viktigt! Det är helt upp till fordonsägaren att hålla rätt på när det är dags att besiktiga färdskrivaren. Det kommer inte något brev i form av påminnelse (som vi är bortskämda med i olika sammanhang). Och bilprovningen ägnar sig inte åt färdskrivarkontroll vid kontrollbesiktning. Den enda påminnelsen du får är när du som fordonsägare eller din förare blir stoppad efter vägen. Och då är loppet liksom kört. Polisens påminnelse är en bot och ett inbetalningskort på 3 000 kronor. Dåligt investerade pengar anser jag. Och med tanke på alla ärenden som tynger mitt skrivbord kan jag bara konstatera att det är allt för många som slarvar. Uppsåtligen eller av oaktsamhet spelar inte så stor roll, det kostar fortfarande 3 000 kronor.

Ångra böter

Så nu till nästa ämne och även där har jag ett antal ärenden som gör att min skrivbordsskiva bågnar. Det gäller när någon har skrivit under en ordningsbot och ångrar sig i efterhand.
Vi börjar med att klara ut vad som gäller för en ordningsbot. En underskriven bot är en lagakraftvunnen dom. Den kan överklagas hos tingsrätten med begäran om undanröjande av den som skrivit på eller av en åklagare. För polisen är ärendet klart i och med att boten är underskriven, med vissa undantag. Vid vissa ?kamerala? fel kan polismyndgheten göra en rättelse efter kontakt med den som skrivit under om han eller hon godkänner rättelsen. Så därför vill jag säga följande:
När du blir stoppad i en kontroll kan du förneka och vägra att skriva under en ordningsbot om du har en annan uppfattning än polisen. Jag vet att många förare säger att de skriver på för att komma undan så billigt som möjligt även om de vet att det är fel. Till den dagen jag får det bevisat vägrar jag att tro att det går till på det viset ute på vägen. Det som ska rapporteras på en ordningsbot ska finnas med i den primärrapport som blir följden av ett förnekande. Rapporten hamnar hos en utredare som granskar fakta och håller ett förhör. Beroende av vad som framkommer vid förhöret kan det innebära att ärendet i slutänden hamnar hos en åklagare som gör den slutliga juridiska bedömningen. Så därför och just därför – och till sist -men framförallt:
Tänk till en gång extra innan du skriver under något som du tycker är fel.

Lasta och kör med omdöme
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2007-11-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: