Ändringarna betyder inte så mycket

Jag får väldigt många samtal och e-mail som handlar om en och samma sak, nämligen om det är stora förändringar som skett i kör och vilotidsförordningen från och med den 11 april i år. Nu ska vi reda ut det.

Normal körtid är precis som tidigare nio timmar som två gånger i veckan får ökas till tio timmar, alltså ingen förändring. Efter fyra och en halvtimmes körning ska föraren ta ut en minst 45 minuter lång rast.
Den ändring som har kommit till är att rasten nu får delas i en 15 minuters rast och en 30 minuters rast och 30 minutersrasten ska ligga sist. Att ta ut tre 15 minuters raster som tidigare är alltså inte tillåtet.

Redovisning

Rast ska redovisas med sängsymbolen. Och nu vill jag bli tydlig. Körtid är den tid som registreras på färdskrivarbladet eller förarkortet där fordonet körs. All annan tid som inte är rast eller vilotid ska registreras under annat arbete (hammare) eller tid där föraren är tillgänglig för köruppdrag (fyrkant).

Ingen kompensation

Nu går vi vidare till dygnsvila. En normal dygnsvila är elva timmar. Tre gånger per vecka får dygnsvilan minskas till nio timmar. En fördel för åkerierna är att den minskade dygnsvilan inte behöver kompenseras med motsvarande tid som det var i den tidigare skrivningen.
Möjligheten att dela dygnsvilan finns i den nya skrivningen. Den ena perioden ska vara minst tre timmar och den andra ska vara minst nio timmar. Och den längsta perioden ska ligga sist.

Negligerbara ändringar

Ser man det sammantaget så är förändringarna näst intill negligerbara. Tittar vi sedan på ?undantagskörningar? det vill säga körningar som inte omfattas av regelverket är det i stort sett inga förändringar. Problemet för oss är att många försöker att tänja och flytta gränserna för vad som är tillåtet, men vi har förmånen att sitta på ?lagboken? och vi uppdaterar oss regelbundet.
Ett tips till dig som är åkare eller chaufför är att gå in på vägverkets hemsida www.vv.se och klicka dig fram till ?yrkestrafik och regler?. Där finns både omfattande och korrekt information.

Lasta och kör med omdöme
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2007-10-26 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: