Nu ändras kör- och vilotidsförordningen

Så här drabbas du!

Förändringar i kör- och vilotidsförordningen brukar alltid innebära att Proffsredaktionen blir överöst med frågor. Inte minst eftersom Proffs har en kompetens på området som saknar konkurrens. Kompetensen stavas ?Sten Ekhult? och här ger han sig i kast med att bena ut de förändringar som nu står för dörren.

Från den 11 april blir det ändringar i kör och vilotidsförordningen, eller som den mer officiellt heter EEG 3820/85. Mycket kosmetika som har framförts tidigare, men några nyheter. Jag ska ta fasta på nyheterna och försöka räta ut tre av de allra vanligaste frågetecknen.

KÖRTID

Själva körtiden innebär ingen förändring. Grundregeln är fortfarande nio timmars körtid per 24 timmarsperiod som två gånger per vecka får utsträckas till tio timmar. Detta gäller alltså även efter 11 april.
Nu vill jag räta ut frågetecken nummer ett, som många telefonsamtal brukar handla om.
Körtid är den tid som redovisas som körning på färdskrivaren där man ska inräkna tillfälliga stopp på en eller ett par minuter vid trafiksignaler, broöppningar eller knepiga trafiksituationer.

RAST

Fram till den 11 april gäller följande.
Efter 4,5 timmars körtid ska föraren ta en minst 45 minuter lång rast. Den får delas på tre, minst 15 minuter långa, raster under körtiden.
Efter den 11 april får föraren dela rasterna med en minst 15 minuter lång rast och en minst 30 minuter lång rast. Och den längre rasten ska ligga sist.
Nu vill jag räta ut frågetecken nummer två.
– Jo det är fortfarande tillåtet att ta ut 45 minutersrasten i ett sammanhang eller förlänga den korta och längre rasten om det stämmer bättre med den typ av körning man har. 15- och 30-minutersrasterna är de minsta tiderna, icke något annat.

DYGNSVILA

En normal dygnsvila är elva timmar även efter 11 april. På samma sätt är det tillåtet att tre gånger mellan två veckovilor minska dygnsvilan till nio timmar.
Fram till den 11 april ska föraren kompenseras med motsvarande vilotid senast veckan efter.
Efter den 11 april finns det inget krav på kompensation. Och dygnsvilan får fortsatt tas ut i hytten om den är utrustad med en sovbrits.

DELAD DYGNSVILA

Det är även efter den 11:e april tillåtet att ta ut dygnsvilan som ?delad? dygnsvila. Dock inte som i dag i tre perioder. Den nya delade dygnsvilan får tas ut i två perioder. Den första perioden ska bestå av minst tre timmars sammanhängande vila och den andra perioden av minst nio timmars sammanhängande vila.

FÖRARKORT OCH FÄRDSKRIVARBLAD

Här sker ingen förändring efter den 11 april. Förarkortet, för er som har det, är en färdhandling som ska finnas med oavsett om ni kör ett fordon med analog eller digital färdskrivare. Tänker man efter så är det ganska självklart . Många åkerier har fordon som är utrustade med såväl digitala som analoga färdskrivare.
Nu vill jag räta ut frågetecken nummer tre!
Hur många dagar eller hur många färdskrivarblad är du skyldig att kunna visa upp vid en vägkontroll? Jag vet att det finns många ?kaféjurister? som gör sina egna tolkningar och torgför det som den högsta av sanningar. Tråkigt, när svaret egentligen är väldigt enkelt. Du ska kunna visa upp de blad du använt under innevarande vecka och de blad du har använt under förgående 15 dagar. Inget annat.

FRÅGOR?

Jag hoppas att mina förklaringar kan hjälpa er att förstå de förändringar som vi nu står inför. Har ni frågor är ni alltid välkomna att höra av er till mig. Jag finns som alltid på min tjänstetelefon 08-401 77 24 eller mobilen 070-514 21 09.

Lasta och kör med omdöme
Stene

Om artikeln

Publicerad: 2007-03-22 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: