Stefan ? en vägens riddare

Stefan Lindkvist är en stolt yrkesförare inom den tunga åkerinäringen i Sverige. Han har framfört sitt tunga fordon under många långa mil genom åren såväl inom landet som på kontinenten. Stefan är 41 år gammal och far till två barn, 9 och 11 år gamla. Han känner stort ansvar, inte bara för sin familj, utan också för andra människor. Inte minst för alla dem han dagligen möter i olika trafiksituationer, dessvärre många gånger farofyllda och otrevliga.

Men Stefan är lika välvilligt ömsint och behagfull också mot sådana trafikanter och är ständigt beredd att förlåta dem deras trafiksynder i förhoppning om att vad de nyss gjort bara varit ett tillfälligt förbiseende.

För många dödade

Stefan gläder sig åt uppgifterna i media att antalet dödsolyckor i trafiken under det nyss gångna året för sjätte året i rad sjunker. Men över 430 trafikdödade under 2006 känns som rysligt många onödiga offer. Alldeles för många, tycker Stefan. Och långt från nollvisionens målsättning. Vägverket uppger att en faktor, som lett till att trafikdöden inte kunnat hejdas i större utsträckning, är att den tunga lastbilstrafiken ökat något. Uppgiften bekymrar Stefan, eftersom han vet att varje förare av ett tungt fordon bär ett stort ansvar i trafiken. Effekterna av en möteskollision mellan en lastbil och en personbil blir oftast förödande för människorna i personbilen.

Inget stressar Stefan

Stefan känner sitt ansvar och tycker om alla människor. Därför vinnlägger han sig om att vara ett föredöme i trafiken. En vän har utnämnt honom till ?vägens riddare?. Det är Stefan stolt över. Det krävs emellertid en del av honom för att leva upp till riddardubbningen. Stefan är alltid utvilad när han sätter sig bakom ratten och kör aldrig längre pass än tillåtna. Han tar också paus när det känns rätt för honom själv, även om pausen inte skulle vara obligatorisk. Självklart är han noga med att aldrig använda alkohol i närheten av en förestående eller pågående körning. Stefan låter sig inte heller stresspåverkas av vare sig arbetsgivaren, kunderna eller andra trafikanter. Det betyder att han aldrig lockas öka hastigheten över den föreskrivna. Stefan lägger sig aldrig kloss intill ett framförvarande fordon, ty det vet han innebär ökade trafikrisker. Han visar alltid föredömlig hänsynsfullhet gentemot andra trafikanter på motorväg genom att inte påbörja en långsam omkörning av framförvarande fordon, när han ser bakifrån kommande bilar nalkas, vilkas förare skulle försinkas och irriteras av en sådan manöver från Stefans sida. Hellre ligger han avvaktande kvar till dess kusten känns klar.

Stefan är alltid glad och vänlig i trafiken. Det smittar av sig och leder ofta till att han också bemöts på samma sätt. Vid aggressiva beteenden från andra trafikanter har Stefan lärt sig att det lönar sig att vara extra vänlig i bemötandet för att ?träna in? de aggressiva bland de vänligas skara.

Stefan är nöjd med vad han hittills åstadkommit som vägens riddare men han vill gärna få in fler i klubben år 2007.

Sven-Erik Alhem

Om artikeln

Publicerad: 2007-02-23 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: